Klima— og forurensningsdirektoratet kaller Statoil inn på teppet etter at de på et møte 15. februar ble gjort oppmerksomme på at selskapet hadde sluppet 40.000 liter giftige kjemikalier rett ut i havet.

Bellona politianmeldte tirsdag Statoil for utslippet. Ifølge seksjonssjef Hanne Marie Øren i KLIF vurderer tilsynet å gjøre det samme.

- Anmeldelse er et virkemiddel vi har som vi også vil vurdere i denne saken, sier hun, og understreker at KLIF ser svært alvorlig på saken.

- Verre med utslipp nær land

Statoil skriver i sin redegjørelse til KLIF at vaskevann inneholdende rundt 40.000 liter såkalte røde kjemikalier som stammet fra tankresning på Oseberg-plattformen ble sluppet rett ut i havet fra oljeterminalen Sture i Øygarden utenfor Bergen i august i fjor.

Sture er ikke rigget for å ta imot denne typen stoffer, og ble heller ikke informert av Statoil om at vannet inneholdt annet enn oljerester.

Ifølge Karl Kristensen i Bellona utgjør utslippet en dobling av de totale utslippene av røde kjemikalier fra sokkelen i fjor. Øren mener utslippspunktet ved land gjør situasjonen mer alvorlig.

— Statoil har konservativt anslått at det har gått ut 8,5 tonn miljøfarlige stoffer. Det er en stor mengde. At dette har blitt sluppet ved Sture og ikke offshore, gjør i utgangspunktet saken verre, fordi det normalt er mindre vannmasser å fortynne kjemikaliene i nær kysten, sier hun.

Utslippet fant sted i august 2011. Men ifølge Statoils pressetalsmann Ola Anders Skauby ble ikke selskapet klar over hendelsen før selskapet i desember i fjor skulle gjøre opp masseregnskap for avfall.

Brøt varslingsfristen

Ifølge Øren ble ikke KLIF varslet om hendelsen før under møtet 15. februar, som i utgangspunktet gjaldt andre forhold på Oseberg.

Dette til tross for at Statoil plikter å sende skriftlig melding om både mindre alvorlige og akutte utslipp første arbeidsdag etter at situasjonen inntraff eller ble oppdaget.

Redegjørelsen til KLIF er datert 20. februar.

- Har Statoil sagt noe om hvorfor KLIF ikke ble varslet tidligere?

- Nei. Det er noe vi ser alvorlig på og vil se nærmere på i vår videre oppfølging av saken , sier Øren.

— Under gjennomgangen i desember ble det etter hvert klart for oss at vannet dessverre ved en feil hadde blitt sendt til Sture. Når vi hadde bragt dette på det rene og hadde oversikt over omfanget, melddelte vi det til KLIF, skriver Ola Anders Skauby i Statoil i en mail til Aftenposten.no.

Ifølge Skauby brukte selskapet «noe tid» på å finne ut hendelsesforløpet, slik at det hadde mest mulig informasjon å gi KLIF.

Fører avfallsregnskap

Han sier selskapet ser alvorlig på hendelsen, og har gått nøye gjennom rutinene for å hindre at noe lignende skjer igjen. Han har ingen forklaring på hvordan rutinesvikten kunne oppstå.

— Det viktigste for oss er at dette ikke skjer igjen, vi har ikke en kultur for å finne syndebukker. Det er som regel flere årsaker til at vi får en hendelse, og en feilvurdering alene er sjelden den eneste årsaken, sier han.

- Kan Statoil utelukke at det kan ha forekommet flere liknende feilsendinger fra Oseberg eller andre plattformer?

- Vi holder miljøregnskap over avfallsmassene som blir generert gjennom vår aktivitet, så vi har kontroll på om noe blir borte fra dette. Det er slik vi oppdaget denne feilen, sier Skauby.