Datatilsynet misfornøyd med biometriske pass

Personvernet blir ikke tilfredsstillende ivaretatt ved innføring av biometriske pass i Norge, mener Datatilsynet. Et notat om de nye passene er nylig oversendt til Justisdepartementet.