Norges største hotellkjeder varsler oppsigelser i sommer uten utvidelse av permitteringsordningen

Reiselivet er hardt rammet av coronakrisen, og nå advarer toppsjefene i landets største hotellvirksomheter om at det vil bli oppsigelser, hvis ikke myndighetene kommer på banen.

KREVER ENDRING: Sjef på Clarion Hotel The Hub, André Schreiner (f.v.), forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet, administrerende direktør Morten Thorvaldsen i Thon Hotels Norge og Nordic Choice Hotels-sjef Torgeir Silseth møttes onsdag for å diskutere innholdet i et brev til Stortinget hvor de krever endringer i permitteringsordningen for å unngå masseoppsigelser.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

I et brev til finanskomiteen, næringskomiteen og arbeids- og sosialkomiteen advarer lederne for Stordalens Nordic Choice Hotels, Thon Hotels, Scandic og Festningshotellene at det kommer oppsigelser i løpet av sommeren om ikke permitteringsordningen utvides til 52 uker.

– Hvis ikke så må vi gå til mange oppsigelser som vi mener er premature. Vi tror vi kommer til å være mye senere i gang enn de andre store delene av næringslivet som var rammet, sier administrerende direktør Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels til E24.

Regjeringen har foreslått å utvide permitteringsordningen ut oktober, i forbindelse med revidert budsjett. LO-leder Hans Christian Gabrielsen har allerede ytret misnøye med at den ikke ble utvidet til 52 uker.

Silseth, administrerende direktør Morten Thorvaldsen i Thon Hotels Norge og sjef André Schreiner på Clarion Hotel The Hub er onsdag samlet på sistnevnte hotell for å diskutere innholdet i brevet.

Til stede er også forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet, som støtter ønsket om utvidelse av permitteringsordningen.

– For oss å måtte si opp folk fordi det ikke er en permitteringsordning, når vi ikke kan ta dem tilbake, det er veldig negativt. Veldig negativt for de ansatte – vi sender dem ut i usikkerhet. Det hele er basert på en optimisme om at dette kommer i gang, sier Silseth.

– Vår bransje er fortsatt rammet av ganske alvorlige restriksjoner, som ikke er opphevet ennå, og som man sier kommer til å vare en stund fremover, sier The Hub-sjef Schreiner.

– Det i seg selv gjør også at vi kommer senere i gang enn ganske mange andre bransjer, sier han.

Anslår at 35.000 kan miste jobben

Hotelltoppene er klare på hva konsekvensen blir dersom ikke perioden forlenges: Bedriftene må gå til oppsigelser.

– Omfanget blir nok stort, sier Silseth.

Thon Hotels Norge-sjef Thorvaldsen tror konsekvensen kan bli at 30–35.000 arbeidstagere i reiselivsnæringen kan bli uten jobb.

– All usikkerheten gjør at hvis vi ikke forlenger til 52 uker, blir det veldig mange arbeidsledige. Da tror jeg vi kommer i samme type situasjon som oljeindustrien var for noen år siden, sier han.

Det er for sent å vurdere en utvidelse i ordningen etter sommeren, advarer Delp i Fellesforbundet.

Med dagens permitteringsregelverk kan bedriftene være nødt til å sette i gang oppsigelsesprosesser snart, for å ivareta oppsigelsestiden, påpeker han.

– Da skjer det før sommeren. Det holder ikke å komme med en avklaring på forlengelse i august. Det er kanskje for sent for mange arbeidstagere, sier han.

Som man ser av E24s oversikt over kortbruk, har nordmenns kjøp av reiser falt dramatisk siden nedstengningen av landet i midten av mars.

Les også

Nå ruster Nord-Norge seg for en «norsk» sommer. Det vil lands­delen tape enorme summer på.

Ønskelisten

Hotelltoppene kommer med følgende forslag til stortingspolitikerne:

● Utvide permitteringsordningen til 52 uker
● Beholde redusert momssats på overnatting og redusere moms på servering til 15 prosent
● Beholde redusert arbeidsgiveravgift
● Opprettholde nivået og utvide lengden på kontantstøtteordningen utover det som er foreslått.
● Avstandsbegrensninger må legges til grunn for konferanse, ikke antall. Dette er det samme som gjelder for andre virksomheter for eksempel dagligvare, kollektivtransport og kjøpesentre.

Hotellaktørene påpeker at myndighetene også tidligere har utvidet permitteringsordningen til 52 uker, både under finanskrisen i 2009 og under oljekrisen i 2016. «Behovet er enda større nå», står det i brevet til stortingspolitikerne.

Publisert: