FHI sletter alle data fra appen Smittestopp

Har fått varsel om forbud fra Datatilsynet. – Vil svekke beredskapen, sier FHI-sjef Camilla Stoltenberg.

Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Folkehelseinstituttet har besluttet å slette alle data fra appen Smittestopp og stopper inntil videre innsamlingen av data etter at Datatilsynet har sendt varsel om forbud. Det kommer frem i en pressemelding.

– Vi er ikke enige i Datatilsynets vurdering, men ser oss nå nødt til å slette alle data og sette arbeidet på pause som følge av varselet. Vi svekker med dette en viktig del av vår beredskap mot økt smittespredning, fordi vi taper tid til utvikling og testing av appen, sier direktør i FHI, Camilla Stoltenberg.

– Vi får samtidig redusert evne til å bekjempe smittespredningen som pågår nå. Pandemien er ikke over. Vi har ikke immunitet i befolkningen, ingen vaksine, og ingen effektiv behandling. Uten Smittestopp-appen vil vi være dårligere rustet for å forebygge nye utbrudd som kan komme lokalt eller nasjonalt, fortsetter Stoltenberg.

Datatilsynet sendte varselet om forbud til Folkehelseinstituttet fredag. FHI opplyser at de har til hensikt å svare Datatilsynet innen fristen tirsdag 23. juni.

– Vi håper det vil være mulig å finne en løsning slik at varsling av smitte og analyse av smitteverntiltak kan innføres på sikt, sier Stoltenberg.

Så langt har den mye omtalte appen blitt lastet ned 1,6 millioner ganger, rundt 600.000 aktive brukere delte data med FHI per 3. juni. Ifølge VG har prosjektet kostet rundt 29 millioner kroner.

Smittestopp-app får varsel om pålegg

«Vil ikke stå veien»

FHI har mandag morgen offentliggjort varselet fra Datatilsynet. Her kommer det frem at det flere ganger har vært dialog mellom partene fra 8. mai.

«Datatilsynet vil presisere at vi ikke ønsker å stå i veien for bruk av en digital løsning som er et reelt bidrag i arbeidet med å begrense spredning av covid-19-smitte i befolkningen,» skriver Datatilsynet vedtaket datert fredag.

Tilsynet skriver at det ut fra dagens situasjon med lav smitteutbredelse, lav oppslutning om appen og «mangelfull oppnåelse av formålene om smittesporing og evaluering av smitteverntiltak», anser det ikke lenger appen som et «forholdsmessig inngrep» i brukernes personvern.

Cruiseskipene som aldri kom

Klare brudd på personvernet

Datatilsynet opplyser at det gjennom klager fra enkeltpersoner og en avviksmelding fra FHI har kommet frem at innsynsløsningen for Smittestopp-appen ikke fungerer. Det finnes heller ingen manuell løsning for håndtering av innsynsbegjæringen.

Samtidig trekkes det frem at ekspertgruppen som var oppnevnt til å vurdere appen har påpekt at sletting av opplastede data fra mobiltelefoner «medfører sletting av lagrede data om hvem som har hatt innsyn i opplysningene.»

«Begge disse forholdene er klare brudd på retten til innsyn etter personvernforordningen artikkel 15, og det medfører igjen at prinsippet om åpenhet ikke er overholdt», skriver tilsynet.

Datatilsynet understreker samtidig at sikkerheten i løsningene for Smittestopp per i dag ikke er ferdig vurdert.

«Vi vil jobbe videre med dette, og tilfredsstillende sikkerhet i løsningen vil være avgjørende i en vurdering av om behandlingen av personopplysninger knyttet til Smittestopp kan gjenopptas», skriver Datatilsynet.

Publisert