• MØRKERE: Fallet i oljeinvesteringene slå nå ut i arbeidsledighetstallene. FOTO: SCANPIX

Oljesektoren drar ledigheten opp

Det er 4100 flere uten arbeid nå enn for ett år siden. Ledigheten øker mest i oljefylkene.