- Det er klart vi er engstelige med tanke på fremtiden. Vi er bekymret for jobbene våre og frykter at dårlige tider vil føre til permitteringer og oppsigelser, sier Iselin Riise, styrmann på «Island Vanguard».

Ankerhåndteringsfartøyet hun jobber på opererer i spotmarkedet og ligger til kai ved Skoltegrunnskaien i påvente av et nytt oppdrag. Fartøyet, med et mannskap på 16, tar oppdrag i hele nordsjøbassenget, men drar også sørover i Europa ved behov.

- Nå venter vi bare på jobb, forteller kaptein Geir Jarnes, vel ­vitende om at hver dag skipet ­ligger uvirksomt betyr store driftskostnader og ingen inntekter.

Han deler Riises bekym­ringer for fremtiden, og peker på at stillstand i andre markeder, spesielt Brasil, har ført til at flere norske skip har vendt nesen hjem. Det fører til et tilbuds­overskudd av offshorefartøy som skal konkurrere om de samme oppdragene i Nordsjøen.

- Med flere aktører blir også ratene lavere. Det er utrolig små marginer som skal til før ratene blir så lave at de ikke kan dekke driftskostnadene. Vi har nylig sett mange eksempler på at båter er gått i opplag, sier Jarnes.

Ifølge en rapport lagt frem av Norges Rederiforbund denne uken, venter offshore­rederiene nedgang i omsetningen for ­første gang siden 2002. Så langt har oljeselskapene og deres ­leverandører blitt hardest rammet av oljekrisen, men nå har alvoret også nådd offshore­rederiene.

- 2016 blir verre

Sterkt press på oljeselskapenes kontantstrøm, og den siste tids negative utvikling i oljeprisen, har ført til vesentlige endringer på norsk sokkel. For første gang har vi sett at rigger er blitt suspendert og tatt av kontrakt midt i kontraktsperioden.

- Offshore servicerederiene står bak om lag 80 prosent av alle bestillinger ved norske skipsverft. Det er normalt mellom 80 og 100 norske bedrifter over hele landet som leverer til hvert offshorefartøy som bygges ved norske verft. Dersom den negative utviklingen fortsetter, kan konsekvensene bli større enn de vi ser i dag. Vi har allerede sett at offshoreskip legges i opplag, flere ansatte er permittert og leveranser av skip ved norske verft er utsatt, sier Sturla Henriksen, adm.dir. i Norges Rederiforbund.

Flere skip i opplag

Jan Fredrik Meling, adm.dir. i det bømlobaserte offshore­rederiet Eidesvik Offshore, deler Henriksens bekymringer for fremtiden.

- 2015 er blitt mer krevende enn vi trodde for bare noen måneder siden, og 2016 kommer til å bli enda verre, sier Meling.

Han peker på at næringen i mange år har vært preget av sterk vekst hvor man har bygget flere og flere skip.

- Nå står vi overfor en markant reduksjon i markedet, med et enormt tilbudsoverskudd. Det er klart det er bekymringsfullt.

Om ikke den negative trenden plutselig skulle snu, frykter han at vi fremover vil oppleve flere skip i opplag, permitteringer og oppsigelser.

- Vi er rustet til å stå imot nedgangstider i en periode, men blir dette langvarig kan det tvinges frem en del struktu­relle endringer i næringen og kostnadskutt blir uunngåelige, mener han.

Eidesvik tror ansatte i nær­ingen må belage seg på magrere lønnsoppgjør de kommende årene.

Til tross for dystre spådommer er et arbeidsliv på land ikke forlokkende for styrmann Iselin Riise.

- Jeg valgte karriere med hjert­et. Det er en utrolig spennende jobb, ingen dager er like og jeg elsker livet på sjøen, sier hun.