Disse skal lage strøm under vann

Romfartsteknologi skal gjøre oljeindustrien grønnere.