Norge og EU er enige om fordelingen av fiskekvoter i felles farvann, opplyser det danske landbruksdepartementet.

Det betyr at danske fiskere igjen får adgang til de norske delene av Nordsjøen og Skagerrak, som de har vært utestengt fra siden nyttår.

— De danske fiskerne har mistet viktig inntjening de siste to månedene, så jeg er naturligvis svært glad for at de nå kan komme på havet igjen, sier landbruksminister Dan Jørgensen.

Avtalen skulle vært på plass før nyttår, men forhandlingene trakk ut.

Samtidig er det inngått en femårig avtale mellom EU, Norge og Færøyene om makrellfisket.