SiB saksøkte Multiconsult og Norsk Betongindustri, etter at studentboligene på Grønneviksøren i Bergen ble to år forsinket og 200 millioner dyrere.

Inkludert merkostnader krevde samskipnaden 300 millioner kroner i erstatning for prosjekterings— og utførelsesfeil.

- Feil rettsanvendelse

Rettssaken startet i fjor høst og gikk over åtte uker med et stort oppbud av advokater. Dommen kom i slutten av januar, og SiB tapte saken.

I dag har styret i Studentsamskipnaden i Bergen enstemmig besluttet å anke saken.

«Studentsamskipnaden er uenig i tingrettens bevisvurdering og rettsanvendelse. SiB mener tingretten har gjort en feil vurdering av sakens meget prinsipielle rettslige spørsmål, og i tillegg lagt et uriktig faktum til grunn for sin avgjørelse,» heter det i en pressemelding fra SiB.

To år forsinket

Som BT har skrevet, skulle studentboligene ha stått klare i 2011.

Bare måneder før de første, håpefulle skulle innta bygget, oppdaget en ingeniør at bygget var så ustabilt at det kunne velte.

Først i august 2013 var de 727 hybelenhetene ved Store Lungegårdsvannet innflyttingsklare.

SKUFFET: - Vi er høyst overrasket og skuffet, sa Per Kristian Knutsen, adm. dir. i Studentsamskipnaden i Bergen, da dommen kom. ARKIVFOTO: RUNE M. BERENTSEN