Hyrer tidligere justisminister til sak mot staten

Tidligere justisminister Jøran Kallmyr tar SMB Norges sak om erstatning etter skjenkestopp videre. NHO Reiseliv har på sin side besluttet å droppe søksmål.

Tidligere justisminister Jøran Kallmyr skal sende søksmålsvarsel til Helsedirektoratet på vegne av SMB Norge.
Publisert: Publisert:

Styret i SMB Norge besluttet onsdag å forfølge saken om regjeringens skjenkestopp videre juridisk.

Interesseorganisasjonen varslet før jul at de ville vurdere massesøksmål mot staten på grunnlag av det de mente var et uforholdsmessig inngrep overfor deres medlemmer.

– Styret har nå besluttet å engasjere partner og advokat Jøran Kallmyr i advokatfirmaet Ræder til å sende søksmålsvarsel, opplyser SMB Norge-sjef Jørund Rytman.

Begge to er tidligere Frp-politikere. Kallmyr var justisminister i 2019–2020, Rytman satt på Stortinget for Buskerud fra 2005 til 2017.

Et søksmålsvarsel er noe som må sendes før det tas ut stevning. Hensikten er å la den som kan bli saksøkt få mulighet til å ta stilling til kravet.

SMB Norge-sjef Jørund Rytman (til venstre) sammen med styreleder Karl-Anders Grønland.

Søksmålsvarsel til Helsedepartementet

SMB Norge prøver nå å få til et massesøksmål for erstatning av tapt inntekt.

– Skjenkeforbudet rammet mange småbedrifter svært hardt og vi kan ikke se at regjeringen har dokumentert at forbudet var et nødvendig tiltak for å redusere smittespredningen, sier Kallmyr.

Han påpeker at smittevernloven og menneskerettighetene setter begrensninger for hvor inngripende tiltak myndighetene kan sette i verk overfor borgerne.

– Det er svært viktig at ikke kriser kan utnyttes av myndighetene til å gå ut over sin lovlige adgang til å regulere borgernes frihet. Vi mener at staten denne gangen gikk for langt og handlet lovstridig når de vedtok skjenkeforbudet. Derfor vil SMB Norge i første omgang sende et søksmålsvarsel til staten ved Helsedepartementet, der SMB ønsker å få domstolenes vurdering av lovligheten av skjenkeforbudet.

NHO dropper søksmål

Også NHO Reiseliv hadde styremøte onsdag. De varslet på starten av året at de også undersøkte mulig søksmål etter skjenkestoppen.

Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitisk avdeling i NHO Reiseliv, skriver til E24 at «styret vårt har besluttet ikke å gå videre med søksmål på det nåværende tidspunkt».

Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitisk avdeling i NHO Reiseliv.

På spørsmål om hvorfor ikke får E24 til svar at «vi har ingen andre kommentarer enn at på det nåværende tidspunkt er vi kommet fram til at det ikke er aktuelt.»

– Nå er vi først og fremst opptatt av at regjeringen lager en god og forutsigbar plan for håndtering av pandemi som sikrer at skjenkestopp aldri blir aktuelt som et smitteverntiltak.

Krever aldri mer skjenkestopp

Kristensen forteller at de er i dialog med myndighetene og har gitt innspill til regjeringens forslag til smitteverntiltak for å håndtere eventuelle nye smitteutbrudd og virusvarianter.

– Vi er opptatt av at skjenkestopp ikke skal være noe aktuelt tiltak i fremtiden. Vi understreker også at eventuelle fremtidige restriksjoner automatisk må utløse kompensasjonspakker og reduksjon av lønnspliktsdager ved permittering, med videre, sier han.

NHO Reiseliv påpeker at perioder med økt smitte av ulike virus, økt sykefravær og press på helsevesenet er noe vi må leve med, og at det ikke kan begrunne stadige inngripende tiltak i folks liv og frihet.

– Det må være en helt annen pandemiberedskap i helsesektoren, og man kan ikke i fremtiden basere seg på å stenge en hel sektor.

Publisert: