Nordic Securities-gründernes forsvarer slår tilbake mot Økokrim

Forsvareren til Nordic Securities-gründerne Endre Tangenes og Erik Egenæs mener Økokrim har tatt ut en tiltale for bedrageri som ikke beskriver bedrageri.

Endre Tangenes (t.v.) og Erik Egenæs startet Nordic Securities i 2009. Bildet ble tatt samme år.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Onsdag var dag to i rettssaken mot Nordic Securities-gründerne Endre Tangenes og Erik Egenæs - og det var forvarernes tur til å snakke.

Økokrim har tiltalt Tangenes og Egenæs for grovt bedrageri.

Begge nekter straffskyld.

Påtalemyndigheten mener Tangenes og Egenæs har påført 39 investorer et tap på nesten 47 millioner kroner.

Tirsdag fortalte Økokrim i retten at de mener Nordic Securities-gründerne holdt tilbake informasjon, slik E24 omtalte.

– Ikke bedrageri

Forsvaret til Tangenes og Egenæs ledes av advokat Anders Brosveet. Brosveet argumenterer med at man ikke kan begå bedrageri basert på antagelser om hvordan man oppfatter fremtiden.

Han sier et bedrageri forutsetter at det er snakk om faktiske og relevante omstendigheter, som forårsaker at et bedrageri skjer i strid med loven.

– Antagelser om hvordan et selskap vil utvikle seg er tro, håp og kjærlighet. Det er ikke faktum, sier Brosveet i retten onsdag.

Brosveet går gjennom vilkårene for at noe ifølge loven er et bedrageri, og argumenterer for at flere vilkår ikke er oppfylt. Et av disse vilkårene er at det har skjedd villfarelse, altså at noen har blitt lurt.

– For at det skal være villfarelse, må man kunne bestemme om det er sant eller ikke, sier Brosveet og argumenterer for at det på det aktuelle tidspunktet var umulig å forutse om fremtidige hendelser ville bli sant eller ikke i denne saken.

Rettsmaraton i gang: Økokrim mener Nordic Securities-gründerne holdt tilbake info

Da E24 snakket med Brosveet mandag denne uken, sa han at det er tatt ut en tiltale for bedrageri som ikke beskriver bedrageri.

– Den beskriver knapt at det ble gitt noen faktiske opplysninger som ikke stemte, sa Brosveet til E24.

Brosveet etterlyser at Økokrim konkretiserer hvilke faktiske uriktige opplysninger som har vært utslagsgivende for alle kjøpene gjort av de 39 fornærmede i saken.

– Det at aksjehandler i unoterte papirer i ettertid viste seg å ikke være lukrativt er noe helt annet enn bedrageri, sa Brosveet.

Økokrim mener info ble holdt tilbake

Økokrim mener at Tangenes og Egenæs unnlot å fortelle om den høye risikoen forbundet med kjøp av aksjer i The Nordic Group (TNG), som var morselskap til Nordic Securities.

Påtalemyndigheten mener også at de to gründerne lot være å gi andre vesentlige opplysninger, da de fikk flere ikke-profesjonelle investorer til å kjøpe aksjer i TNG.

Førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim sa tirsdag at påtalemyndigheten ikke anklager de tiltalte gründerne for å ha mislyktes med sine ambisjoner, eller for at prognosene ikke slo til.

– Det er lov å gå med underskudd, sa Stanghelle.

Stanghelle sa anklagene om bedrageri handler om at den informasjonen som ble gitt ikke ga en dekkende beskrivelse av den reelle situasjonen i selskapet.

– Det springende punkt i denne delen av tiltalen er at tiltalte unnlot å gi info som de fornærmede var berettiget å få, sa Stanghelle i retten tirsdag.

Hun kommenterte også hvorfor rettssaken etter planen vil vare til 18. februar.

– Hovedgrunn til at saken tar lang tid er mange fornærmede og vitner, sa Stanghelle.

I alt fire tiltalte

39 personer har tapt 46,7 millioner kroner på kjøp av TNG-aksjer da den senere ble tilnærmet verdiløs, ifølge tiltalepunktet mot de to gründerne som er tiltalt for grovt bedrageri.

Tangenes og Egenæs er sammen med to andre personer også tiltalt for å ha brutt god forretningsskikk etter verdipapirhandelloven.

Det skal ifølge Økokrim være grovt brudd på god forretningsskikk som skjedde gjentatte ganger. Ifølge påtalemyndigheten skjedde det ved å unnlate å påse at kundenes interesser og markedets integritet ble ivaretatt på beste måte.

Alle de fire nekter straffskyld på dette punktet, opplyste de selv i retten tirsdag.

Advokatene Mikkel Toft Gimse og Pål Sverre Hernæs representerer de to andre personene. Advokatene hadde ikke ytterligere kommentarer før rettssaken begynte.

Finanstilsynet anmeldte

Det var Finanstilsynet som selv gikk til politianmeldelse av Nordic. I tilsynsrapporten fra 2017 viste tilsynet til det de mente var alvorlige og systematiske brudd på sentrale bestemmelser i verdipapirhandellovens bestemmelser om god forretningsskikk.

Nordic Securities fikk den nødvendige tillatelsen til å bedrive ordreformidling og investeringsrådgivning fra Finanstilsynet i 2010. E24 har tidligere omtalt at tilsynet i en rapport allerede året etter konkluderte med at meglerhuset brøt loven.

Seks år senere ble konsesjonen trukket tilbake etter tilsynets rapport som førte til anmeldelsen.

Konklusjonen i den siste tilsynsrapporten var at styret og ledelsen i Nordic Securities hadde «grovt forsømt sin plikt» ved å ha manglende internkontroll.

Det skal ifølge tilsynet ha skjedd ved å innta en «svært passiv rolle» til meglernes investeringsrådgivning og ved å «overhodet ikke» ha vurdert interessekonfliktene mellom Nordic Securities og morselskapet TNG.

Tilsynet mener gründerne lett kunne har gjort en slik vurdering fordi de satt i styret, slik E24 har omtalt tidligere.

I 2019 endte et massesøksmål mot Egenæs, Tangenes og fem andre personer opp i et forlik. De syv personene var da saksøkt av 21 aksjonærer for 22 millioner kroner. Den gang ville ikke partene gå inn på detaljer i forliket.

Økokrim har forberedt en omfattende bevisførsel med et stort antall vitner og dokumentbevis.

– Tiltalen kommer som et resultat av en svært omfattende og krevende etterforskning med mange fornærmede, sa førstestatsadvokat Stanghelle i forbindelse med offentliggjøringen av tiltalen.

Publisert: