Har iverksatt gransking på Mongstad etter brann

Petroleumstilsynet (Ptil) har iverksatt gransking etter brannen på Mongstad-raffineriet 3. juli 2022, ifølge en pressemelding.

Petroleumstilsynet (Ptil) skal undersøke Mongstad-raffineriet etter at det søndag oppsto brann.
Publisert Publisert

Søndag fikk politiet en melding om at det ble observert flammer og røyk på oljeraffineriet Mongstad, som ligger i Vestland fylke. Brannen oppsto i delen av anlegget som produserer bensin.

Årsaken til brannen er ikke kjent. Nå har Petroleumstilsynet (Ptil) har iverksatt gransking av raffineriet, ifølge en melding, skriver E24.

«Hovedmålet med vår gransking er å avdekke årsaker og sammenhenger og dele lærepunkter med operatøren og næringen», skriver Ptil i meldingen.

Les også

Brannen i oljeraffineriet på Mongstad er slukket

Ptil skriver at de skal:

  • klarlegge hendelsesforløpet og omfanget av hendelsen
  • vurdere skade påført mennesker, materiell og/eller miljø
  • vurdere potensielle konsekvenser av brannen
  • vurdere direkte og bakenforliggende årsaker til hendelsen
  • vurdere anleggets læring og erfaringsoverføring fra tidligere hendelser
  • vurdere relevante, nylige gjennomganger Equinor har hatt av Mongstad-anlegget
  • identifisere avvik og forbedringspunkter relatert til regelverket
  • bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd
  • presentere resultatene av granskingen til offentligheten
  • bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen

Det er Equinor som er operatør for Mongstad-raffineriet.

Publisert