Mener strømkundene må høres i energikommisjon: – Noen av de misfornøyde må bli hørt

En energikommisjon skal svare på hvordan Norge kan sikre nok billig strøm. Både strømkunder og naturvernere bør bli hørt, mener flere partier.

VANLIGE FOLK: Regjeringen planlegger en energikommisjon, og etter politikere mener at den i tillegg til fagfolk også bør få inn stemmer som kan snakke på vegne av forbrukerne og naturen. Her fra demonstrasjonen mot høye strømpriser som ble holdt torsdag kveld.
Publisert: Publisert:

I høst lovet regjeringen å sette ned en energikommisjon, som del av regjeringsplattformen Sp og Ap ble enige om i Hurdal.

Kommisjonen skulle ifølge Arbeiderpartiet være på plass innen 100 dager etter at Støre-regjeringen overtok 14. oktober i fjor. Kommende lørdag er det gått 100 dager.

Regjeringen jobber nå med mandatet for kommisjonen. Rødt-politiker Sofie Marhaug mener det er viktig at motstemmene får plass i energikommisjonen, inkludert naturvernere og frustrerte strømkunder.

– Vi mener at de som blir berørt av de høye strømprisene må bli hørt i en sånn kommisjon. Det kan for eksempel være Huseierne, Leieboerforeningen eller enkeltrepresentanter som har snakket høyt om strømprisene, sier hun til E24.

Hun åpner også for at kommisjonen for eksempel kan ha med noen fra Facebookgruppen «Vi som krever billigere strøm» eller fra Industriaksjonen, som samler fagforeningsfolk som er bekymret for rammevilkårene.

– Noen av de som er misfornøyde må bli hørt, sier Marhaug.

Gapet i strømpris mellom sør og nordKrever utvalg om prisforskjeller på strøm: – Opplever at vi ikke får skikkelige svar

– Må forholde seg til uenighetene

– Hvis man tar med de mest kritiske stemmene, får man da en enighet?

– I et demokrati må man forholde seg til de uenighetene som finnes, også i en sånn kommisjon, sier Marhaug.

– Hvis man ikke tar inn de motstemmene, så er jeg redd at strømopprøret ikke blir noe mindre i kommende vintre, og at det blir nye vassdragsaksjoner. Hvis regjeringen er litt lur, så tar den inn over seg denne virkeligheten allerede nå, sier hun.

Støre og Vedums regjeringserklæring: «Kraftfulle tiltak» skal gi billig strøm

– Forventer en forbrukerstemme

Energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg i Huseierne er blant dem som har uttalt seg mye om de skyhøye strømprisene i vinter. Hun ser frem til at det kommer en energikommisjon.

– Vi forventer at vi får inn en forbrukerstemme der, som kan representere de som blir påvirket av energipolitikken, sier Öberg til E24.

– Jeg tenker at det vil komme noen store diskusjoner her etter hvert. Én ting er strømprisen akkurat nå, men det blir viktig hvordan vi skal løse dette hvis strømprisen legger seg på et stabilt høyere nivå over tid, sier hun.

Både NVE og Statnett venter fallende kraftoverskudd utover 2020-tallet. Skulle produksjonen stå stille og forbruket øke kraftig, vil det gi større behov for strømimport i tørrår.

Dét kan potensielt gi høyere priser enn det nordmenn har vært vant med, og øke presset på å bygge ut mer omstridt vannkraft, vindkraft og havvind.

Tre scenarioer for strømforbruket

– Må være representert

Også Lars Haltbrekken (SV) og Nikolai Astrup (H) mener forbrukerne bør høres i kommisjonen.

– Det er klart at forbrukerne må være representert, for eksempel ved Forbrukerrådet eller Huseierne, sier Haltbrekken.

– Den må ha både ekspertise knyttet til kraftbransjen, store kraftforbrukere i ulike deler av industrien og samfunnsøkonomer, men den må også ha et forbrukerperspektiv. Det er også viktig at miljøfaglig kompetanse er representert, sier Astrup.

– Hva med noen fra Facebook-gruppen «Vi som krever billigere strøm»?

– Jeg mener det er viktig at forbrukerperspektivet blir ivaretatt. Så må en slik kommisjon fortrinnsvis bestå av fagfolk. Det er viktig at vi får et godt faglig grunnlag for den videre debatten fremover. Det er mange ulike mål som må forenes, sier Astrup.

NVE venter lavere kraftoverskudd

Skal foreslå mer kraft

Energikommisjonen skal ifølge regjeringsplattformen «foreslå økt energiproduksjon» og vurdere hvordan Norge kan beholde kraftoverskuddet fremover.

Tiltak som vindkraft, vannkraft og kraftlinjer kan være omstridte, som man har sett i aksjonene mot Alta-vannkraftverket på 70-tallet og i senere tid protestene mot «monstermastene» i Hardanger og mot vindkraft på land.

– Det er soleklart at naturverninteressene må være med i den kommisjonen, for spørsmålet om kraftutbygging har vært den mest sentrale miljøkampen i Norge siden Naturvernforbundet ble dannet i 1914, etter at fosser ble lagt i rør. Vi har hatt kamper om vasskraftutbygging, vindkraft, gasskraft og atomkraft. Det er klart naturvernere må være med, sier Haltbrekken.

Marhaug mener at kommisjonen må være representativ og vise frem uenighetene, slik at Stortinget kan ta stilling til dem.

– Hvis sammensetningen og mandatet for kommisjonen tyder på at naturvern vil bli satt til side, er det fare for at miljøene som er opptatt av dette, ikke vil ta den på alvor. Da blir det en mindre demokratisk kommisjon, sier hun.

Krever utvalg om prisforskjeller på strøm: – Opplever at vi ikke får skikkelige svar

– Forventer jo å bli invitert

Naturvernforbundet vil gjerne bidra til energikommisjonen.

Organisasjonen er skeptisk til mange av elementene i norsk energi- og klimapolitikk, som vindkraft på land, forslaget om å åpne vernede vassdrag for kraftutbygging og elektrifisering av norsk sokkel, men støtter energieffektivisering.

– Vi forventer jo å bli invitert, men vi har ikke fått noen forespørsel ennå. Det er viktig at man både diskuterer muligheten for ny kraft, prioritering av eksisterende kraftressurser, og virkemidlene for å utløse energisparing, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet til E24.

– Det er en veldig god idé å ha en samlet oversikt over energipolitikken, men det er viktig at den samler hele spekteret av interesser. Vi har de siste årene lullet oss inn i en virkelighet hvor man på en måte har brukt de samme fornybare ressursene veldig mange ganger når man snakker om det grønne skiftet. Vi må se på helheten, sier han.

Søndag skrev E24 at aktører i kraftbransjen er bekymret for de store forskjellene i strømpris mellom nord og sør i vinter. Distriktsenergi og Småkraftforeninga mener at energikommisjonen eller et eget utvalg bør se på hva som kan gjøres for å dempe disse forskjellene.

Mener klimakutt vil kreve naturinngrep: – Må erkjenne at det blir en brutal omstilling

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert: