«Løgnens imperium»

Propaganda er ikke bare å få eget budskap gjennom. Det er i like store grad å så tvil om motstanderens budskap – og i siste instans all informasjon.

DESINFORMASJON: Putins Russland har gjennom flere år jobbet systematisk med propaganda og desinformasjon.
Publisert: Publisert:

Det var på et russisk møte i dag om økonomien at Vladimir Putin kalte Vesten for «løgnens imperium». De vestlige sanksjonene, som ble kraftig trappet opp gjennom helgen, treffer russisk økonomi hardt.

Sanksjonsregimet som EU, USA, Storbritannia og andre allierte nå har lagt i bordet, har ingen historisk parallell hva gjelder en stor økonomi som den russiske. Det er forutsigbart at Putin vil slå hardt tilbake, også retorisk.

Men det spørs om ikke Putin nå har satt en merkelapp på sitt eget styresett i stedet for Vesten.

Det har i lang tid vært kjent at Russland forsøker å drive systematisk påvirkning i vestlige land. Også i Norge.

Norsk etterretning har pekt på landet som den fremste eksponenten for både desinformasjon og digitale angrepet lik det som rammet Stortinget i 2020.

Russland har avvist anklagene.

Slik de også avviste «anklagene» fra etterretningstjenester i USA, Storbritannia og andre vestlige land om at faren for en invasjon av Ukraina var overhengende.

Vestlig etterretning gikk til et uvant skritt i tiden før krigen: de offentliggjorde mye av informasjonen de hadde. Opplysninger som normalt ville vært hemmelige, ble nå kringkastet til all verden.

Russland svarte med sine egne anklager. President Putin latterliggjorde ideen om at en dato var satt for invasjonen. «Vet de klokkeslettet også?» spurte han.

Propagandaen hadde sin virkning. Det ble – i hvert fall i noen kretser – etablert en historie om at all informasjon måtte møtes med dyp skepsis. Vi kunne ikke stole på krigshissende retorikk fra USA eller Storbritannia. De hadde sikkert sine egne interesser å forsvare. Forsker Geir Flikke har skrevet godt om denne kampen om informasjon.

Dermed scoret også Russland et poeng. For en sentral del av enhver propagandakampanje er ikke bare å fremme eget budskap, men å undergrave troen på motstanderens budskap.

Russland vet selvfølgelig at de sår sine frø i en fruktbar jord.

Tilliten til institusjonene, inkludert pressen, er under press i Vesten. Mange husker – noen bygger sågar et helt verdensbilde rundt – den feilaktige etterretningen USA brukte før krigen i Irak.

I USA er tilliten til mediene sterkt avhengig av hvor du står politisk. At den store, tunge avisen Washington Post måtte trekke tilbake avgjørende deler av sin sak om Trumps såkalte «russian collusion», blir nok en brikke i puslespillet for de mest mistroiske.

Men det er en avgjørende forskjell mellom demokratier og autoritære stater.

Demokratiske regjeringer står ansvarlige for befolkningen. De kan gjøre feil. Ja, de kan til og med tøye fakta eller misbruke etterretning. Men i et fritt, demokratisk samfunn finnes det korrigerende mekanismer. I et liberalt demokrati kan ikke en mann eller klikk styre staten eller informasjonen alene.

At analytikere og eksperter er uenige, eller at noen bommer grovt i sine analyser, kan vi diskutere åpent.

Et fritt og åpent samfunn sikrer oss ikke mot feil eller misbruk av informasjon, men det er den beste garantien vi har for at makthavere, presse og andre faktisk stilles til ansvar.

«Løgnens imperium» er en god beskrivelse. Ikke av alle de land som nå protesterer høylytt, men på Putins eget Russland.

Vi vet ikke hva som foregår i Vladimir Putins hode.

Likevel har vi nå fasiten etter uker med informasjonsbombardement: en aggressiv angrepskrig mot et naboland.

Latterliggjøring av vestlig etterretning, forsøkene på å snakke opp en diplomatisk løsning, de falske nyhetene om tilbaketrekningen av tropper fra russisk side – det virker stadig klarere at dette var røyklegging. Putin ønsket aldri fred.

«Løgnens imperium» er en god beskrivelse. Ikke av alle de land som nå protesterer høylytt, men på Putins eget Russland.

Publisert: