TGS tapte over 900 mill. kroner

Analytiker mener kvartalsrapporten var «litt negativ» etter store nedskrivninger. – Vi vil alltid være forsiktig med balansen, sier TGS-sjefen.

TGS-sjef Kristian Johansen overrasket analytikerkorpset med større nedskrivninger.
Publisert: Publisert:

Seismikkselskapet TGS legger torsdag frem tallene for fjorårets fjerde kvartal.

Rapporten viser et resultat før skatt, basert på IFRS-rapportering, på minus 103 millioner dollar, mot minus 28 millioner dollar året før.

Kvartalstapet i 2021 tilsvarer 900 millioner kroner. For fjoråret som helhet ble tapet 264 millioner dollar, eller 2,3 milliarder kroner.

Seismikkselskapet har tidligere oppdatert om at inntektene landet på 105 millioner dollar i tremånedersperioden.

– Selv om multiklientmarkedet fortsetter å være på lave nivåer sett i et historisk perspektiv, så har vi sett flere positive tegn til bedring den siste tiden, og salgsmomentumet i fjerde kvartal 2021 var bedre enn i tidligere kvartaler, kommenterer konsernsjef Kristian Johansen.

Analytiker Synne Wesmann i Pareto Securities omtaler rapporten som «litt negativ».

– En skuffende produktmiks i fjerde kvartal og nedskrivninger av viktige deler av multiklientbiblioteket er noe utlignet av optimistiske markedskommentarer og en bekreftelse av økte investeringer for 2022, skriver hun i en oppdatering.

Pareto Securities har en hold-anbefaling på TGS, med et kursmål som nå er under vurdering.

TGS-aksjen var på det meste ned rundt åtte prosent i tidlig handel på Oslo Børs, men har senere hentet seg inn til oppgang klokken 11.20.

Betaler utbytte og tar store nedskrivninger

Selskapet betaler et kvartalsutbytte på 0,14 dollar per aksje, fremgår det.

Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var på 90,2 millioner dollar, opp fra 46,8 millioner dollar ved utgangen av tredje kvartal. Multiklientinvesteringene i 2022 er ventet å lande på 200 millioner dollar, opplyses det.

Kontantbeholdningen ved årsskiftet var på 215 millioner dollar, mot 196 millioner dollar året før.

Seismikkselskaper, som undersøker grunnen og lager geofysiske data, inngår tidlig i verdikjeden og er et av de lettere områdene å gjøre kutt i for oljeselskapene.

Tross kraftig oljeprisøkning siden coronastupet i 2020, holdes investeringene fortsatt tilbake og flere av oljeselskapene fokuserer mer på fornybar energi.

Selskapet tar nedskrivninger og amortiseringer av multiklientbiblioteket på 165,2 millioner dollar for fjorårets fjerde kvartal, mot 147,3 millioner dollar i samme periode året før.

På en presentasjon torsdag formiddag kommenterer TGS-sjef Kristian Johansen på hvorfor selskapet velger å ta en større nedskrivning av multiklientbiblioteket samtidig som det trekker frem positive markedsutsikter.

– Vi vil alltid være forsiktig med balansen. Vi har det største multiklientbiblioteket i industrien og da vil det alltid være områder som ikke lever opp til forventingene, sier han.

Analytikere utelukker ikke nytt PGS-bud

I slutten av januar ble det kjent at et annet seismikkselskap på Børsen, PGS, risikerer å ikke kunne betale gjeldsforfallene for 2022 og står i fare for brudd på lånevilkår allerede i første kvartal.

TGS, som ikke eier egne skip, har tidligere bydd på PGS’ multiklientbibliotek, men fikk da avslag.

Flere analytikere har spekulert i om det nå kan komme et nytt bud.

PGS-ledelsen har uttalt at det er lite sannsynlig med salg av multiklientbiblioteket.

– Multiklientvirksomheten vår den viktigste inntektskilden for selskapet og en vesentlig del av strategien vår. Det er derfor lite sannsynlig at vi selger multiklient biblioteket vårt og slutter å samle inn ny multiklientseismikk, sa sjef for investorrelasjoner, Bård Stenberg, til E24.

TGS-sjef Johansen sier følgende om et mulig nytt PGS-bud:

– Vi kan ikke være for spesifikke rundt våre strategiske planer når det kommer til dette, men vi har som plan om å være med på konsolidering i bransjen. Dette har vi vært åpne om. Selv om det har vært noe, så trengs det mer.

– Slik det er nå, dersom man ser på 2020 og 2021 som helhet i industrien, så er det nok ingen selskaper som har gitt positiv avkastning på kapitalen. Og hvis hele industrien har negativ avkastning på kapitalen, så trengs det mer konsolidering. I lys av dette så vi ser på muligheter, men vil ikke kommentere på spesifikke muligheter.

I en multiklient-undersøkelse hentes det inn seismikkdata som alle interesserte kunder kan kjøpe, og man setter i gang undersøkelsen når man er komfortabel med hvor mange som har kjøpt på forhånd (forhåndsfinansiering).

En god del av inntektene fra multiklient, i form av såkalt ettersalg av dataene, kan imidlertid komme måneder eller år etter at en undersøkelse i området er gjennomført.

Derfor kan 2023 bli et historisk toppår for Olje-Norge

Venter aksjefall

TGS-aksjen er det siste året ned 25 prosent til en kurs på 92,32 kroner, tilsvarende en markedsverdi på 11 milliarder kroner.

Ifølge Kepler Cheuvreux er TGS det seismikkselskapet som lider mest under strukturendringene i bransjen.

Meglerhuset tok i midten av januar opp dekningen på aksjen, med en reduser-anbefaling og et kursmål på 70 kroner, skriver Infront TDN Direkt.

Kepler begrunner dette med at selskapets databibliotek er mer eksponert mot grenseområder som neppe vil tiltrekke seg stor interesse og at de ikke tilbyr differensierende løsninger til kundene.

Videre mener Kepler at det ikke er mengden data som betyr noe, men kvaliteten og plasseringen, og at kundene vil fokusere mye mer på bildebehandling de neste årene, Ifølge Infront TDN Direkt.

Meglerhuset tror TGS vil ha problemer med å tjene penger på sitt eksisterende bibliotek, men bemerker samtidig at selskapet har en netto kontantbeholdning på 200 millioner dollar og en struktur med få eiendeler.

TGS
Publisert: