• ULØNNSOMT: Tommy Kaland startet meglertjenesten Fair fordi han trodde markedet ville ha et billigere og enklere alternativ.– I stedet så vi at folk heller betaler mer for et bedre produkt, sier Kaland. Han er daglig leder i Kaland & Partners Holding, som igjen eier Fair Eiendomsmegling. FOTO: Elias Dahlen

Kaland slutter med boligsalg på billigsalg

Kaland & Partners avvikler billigkonseptet Fair Eiendomsmegling etter knappe to år. Folk blar heller opp for dyrere meglertjenester.