Ny generalforsamling i Norwegian: Aksjonærene sa ja til krisefullmakter

Norwegian-aksjen flyr på Børsen etter at aksjonærene på en ekstraordinær generalforsamling torsdag stemte for å gi styret og ledelsen vide fullmakter til å gjennomføre en ny restrukturering.

Fra venstre: Finansdirektør Geir Karlsen, konsernsjef Jacob Schram og styreleder Niels Smedegaard (på skjermen). Arkivbilde.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

NB! Generalforsamlingen er nå hevet.

Det har blitt en ekstra hektisk desember i et allerede hektisk år for ledelsen og styret i Norwegian.

Torsdag avholdes en viktig generalforsamling i flyselskapet, der aksjonærene (digitalt) blir bedt om å gi styret og ledelsen fullmakter til å gjennomføre den andre finansielle restruktureringen av selskapet dette året.

– Det viktigste for meg og styret er at Norwegian kommer gjennom den krisen covid-19 har skapt og den rekonstruksjonsprosessen som er begynt, sa styreleder da han innledet møtet via telefon fra Danmark.

Finansdirektør Geir Karlsen opplyste om at man den 18. desember planlegger å spleise Norwegian-aksjen, slik at 100 gamle aksjer blir til 1 ny aksje, hvis aksjonærene sier ja.

Deretter skal man sparke i gang emisjonen for å hente inn frisk kapital i februar og omtrent samtidig komme seg ut av konkursbeskyttelsen i Irland.

– Det kan være at den tidsplanen blir forskjøvet noe, sier Karlsen og fortsatte:

– Vi har i praksis 100 dager på oss å finne en løsning i Irland. Vi kan søke om utsettelse til 150 dager, men det er ikke sagt at vi vil benytte den muligheten.

Han la til at slik situasjonen ser ut nå så vil Norwegian begynne å trappe opp produksjonen fra rundt april neste år. Etter at regjeringen i høst sa nei til å gi Norwegian mer hjelp reduserte selskapet antallet fly i luften fra drøye 20 til 6 fly.

Les også (+): Dette skjer med Norwegian nå

Norwegian-aksjen var suspendert fra handel mens møtet pågikk, men steg brått da handelen ble gjenopptatt. Aksjen hadde hatt en solid oppgang fra morgenen av før handelen ble stanset klokken 10:00.

Aksjen var opp drøye 10 prosent til 0,67 øre før stansen og steg i etterkant til over 70 øre, en oppgang på rundt 18 prosent. Ferden fortsatte deretter videre opp til over 20 prosent.

Norwegian-aksjen er klokken 12:00 den nest mest omsatte aksjen på Oslo Børs etter Entra. aksjen er omsatt for 175 millioner kroner hittil.

Les også: Norwegian søker konkursbeskyttelse også i Norge

Dette stemmes det over

Her er de konkrete punktene det skal stemmes over. E24 fyller inn resultatene fortløpende:

 • Medlemmer til valgkomiteen (Vedtatt med 97 prosent)

Det er foreslått at Bjarne Borgersen skal lede valgkomiteen i Norwegian, etter at AerCap-sjef Aengus Kelly trakk seg fra vervet i slutten av november

 • Aksjespleis (Vedtatt – med 80,33 prosent)

En aksjespleis som vil gjøre at 100 gamle aksjer blir til 1 ny aksje. Hver aksjonær får altså færre aksjer, men som er tilsvarende mer verdt isolert sett. Denne skal gjennomføres 18. desember.

 • Reduksjon av aksjekapitalen (Vedtatt – med 80,37 prosent)
 • En emisjon (Vedtatt 81,16 prosent)

En emisjon der Norwegian vil hente inntil fire milliarder kroner i friske penger – gjennom at man skal trykke opp mellom 1 aksje og 800 millioner aksjer til en tegningskurs på mellom 5 og 200 kroner per aksje (tidligere var dette 5 til 40 kroner).

Eksisterende aksjonærer vil få fortrinnsrett til emisjonen og vil få utstedt omsettelige tegningsretter basert på hvor mange aksjer de eide fra før.

 • Konvertering av all eller deler av seniorgjelden til aksjer (Vedtatt – med 70,76 prosent)
 • Konvertering av all eller deler av leasinggjeld og flyfinansieringsforpliktelser til aksjer (Vedtatt – med 80,13 prosent)
 • Konvertering av all eller deler av annen kortsiktig og langsiktig gjeld (14,84 milliarder) til aksjer (Vedtatt – med 80,37 prosent)

All konvertering skal skje til kurs mellom 5 og 200 kroner per aksje

 • Utstede evigvarende gjeld uten renter til kreditorer som ikke kan eie aksjer (Vedtatt – med 81,26 prosent)

Fullmakten gjelder inntil 15 milliarder kroner

 • Fullmakt til styret for å utstede aksjer (Vedtatt – med 80,93 prosent)
 • Fullmakt til styret for å utstede konvertible lån (Vedtatt - med 80,9 prosent)

Fullmakten gjelder inntil 10 milliarder kroner

 • Fullmakt til styret til å utstede lån med rente avhengig av utbytter og overskudd i selskapet (Vedtatt - med 81,21 prosent)
 • Fullmakt til styret for å kunne betale lederlønninger i aksjer fremfor kontanter (Vedtatt - med 80,26 prosent)

Dette kan teoretisk sett gi ledelsen en voldsom avkastning hvis Norwegian overlever og aksjekursen stiger.

 • Fullmakt til å endre taket for hvor mye aksjekapitalen kan øke som følge av konvertering (Vedtatt - med 81,52 prosent)
Børskommentar (+): Noen tror Norwegian-aksjonærene vil få gaver fra kreditoreneNorwegian sikrer irsk konkursbeskyttelse

Styreleder fryktet andre selskaper skulle snappe opp direktører

Fra aksjonærene ble det stilt spørsmål om hvorfor styret ønsker å få fullmakt til å betale ledelsen i Norwegian med aksjer.

Styreleder Niels Smedegaard forklarte det med at han ikke vil risikere at noen i Norwegian-ledelsen nå forsvinner til andre:

– Vi har en meget kompetent ledelse i Norwegian, men med den nåværende situasjonen så har det medført en økt interesse for å tiltrekke seg deler av ledelsen vår. Det ønsker vi naturligvis ikke skal skje, sier Smedegaard på møtet.

– Vi ønsker å beholde ledelsen vi har i dag og derfor har vi kommet med dette forslaget som en mulighet til å gjøre det, fortsetter han.

Har ikke avgjort skjebnen til langdistanse

Et av spørsmålene som det lenge har vært spekulert rundt er om Norwegian også vil drive med langdistansefly i fremtiden.

Selskapet hadde 37 Boeing 787 Dreamliner-fly på vei inn i krisen, men da corona kom ble alle de store og dyre flyene satt på bakken. I oktober bisto leasingselskapet AerCap ved å ta to fly tilbake og sende dem til en ny kunde i Italia.

Norwegian eier i dag 11 av de 35 flyene selskapet har igjen av typen. En aksjonær spurte om selskapet skal droppe langdistanse:

– Jeg har også lagt merke til at det har vært spekulert mye i det. Det er ikke truffet en beslutning på det, men det er et viktig tema som det er naturlig at styret diskuterer, svarer konsernsjef Jacob Schram.

– Det er heller ikke hensiktsmessig at vi tar stilling til det nå, men det er gitt at vi må ta stilling til det i løpet av examinership-prosessen og det avhenger også av investorinteressen, fortsatte han med referanse til konkursbeskyttelsen i Irland.

Fikk ikke mer statlig hjelp

På samme måte som resten av luftfarten har selskapet blitt truffet knallhardt av coronapandemien og det kraftige fallet i reiseaktiviteten.

Da Norge stengte ned i mars varslet den da ferske konsernsjefen, Jacob Schram, at selskapet var uker unna konkurs.

I mai fikk selskapet til slutt nok støtte hos kreditorer og aksjonærer til å vedta en første redningspakke. Den ga 400 millioner kroner brutto i ny kapital gjennom en emisjon, en kraftig reduksjon i gjelden gjennom at kreditorer konverterte gjeld og den sikret Norwegian tilgang til tre milliarder kroner i lån med norsk statsgaranti.

Utover sommeren og høsten gjorde ledelsen det likevel klart at selskapet måtte ha mer hjelp. Ifølge regnskapene må selskapet ha mer arbeidskapital i første kvartal 2021.

Etter at den norske staten i høst sa nei til å gi selskapet mer hjelp, måtte Norwegian ty til plan B.

I november varslet Norwegian at de ville søke konkursbeskyttelse i Irland og muligens i Norge. I starten av desember ble dette innvilget i begge land.

Dette sikrer Norwegian mot konkurser midlertidig og gir selskapet litt arbeidsro mens man forsøker å spikre sammen en løsning. Det kan ende i at selskapet reddes eller går konkurs likevel.

Publisert: