Strengere smitteverntiltak øker arbeidsledigheten for første gang på et halvt år

November er den første måneden med oppgang i antallet arbeidssøkere siden april. Totalt er 3,9 prosent av arbeidsstyrken nå helt ledige.

NYE SMITTEVERNTILTAK fører til at ledigheten igjen øker.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Antallet helt arbeidsledige stiger til 109.000 i november, ifølge ferske tall fra Nav. Det utgjør 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

– Strengere smitteverntiltak treffer arbeidsmarkedet raskt. Antallet arbeidssøkere øker for første gang siden april, og ledigheten øker mest for de aller yngste. Det vil ta lang tid før vi er på samme nivå som før koronapandemien traff oss, og langtidsledigheten er nå på et urovekkende høyt nivå, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Det er særlig antallet helt permitterte som har økt.

Til sammenligning var det i oktober 99.400 personer som var helt arbeidsledige, tilsvarende 3,5 prosent.

På forhånd ventet økonomene en oppgang til 4,0 prosent denne måneden, etter at strengere smitteverntiltak har gitt en økning i ledigheten i de siste ukentlige tallene fra Nav.

Utviklingen har snudd

Inkludert delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak er det 196.300 arbeidsledige, eller 6,9 prosent av arbeidsstyrken.

Da samfunnet stengte ned i mars, steg arbeidsledigheten bratt til en topp på over 300.000 helt ledige. Inkludert delvis ledige og folk på tiltak registrerte Nav på det meste 433.000 ledige, tilsvarende drøye 15 prosent av arbeidsstyrken.

Ledigheten har falt jevnt fra toppen og fram til oktober, mens utviklingen snudde i november.

I 2019, før coronakrisen, var det til sammenligning i snitt 63.400 helt ledige (2,3 prosent).

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

– Mulig å søke om forskudd fra Nav

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim skriver i en kommentar til E24 at de nå gjør alt de kan for å sikre arbeidsplassene, og for å sørge for at pengene fra Nav kommer så raskt som mulig til de som trenger det.

– Norge har møtt den nye smittebølgen med strenge smitteverntiltak som arbeidsmarkedet er sterkt preget av. Jeg håper alle kan gå inn i julen og være trygge på at sikkerhetsnettet fungerer, sier han.

Asheim oppfordrer videre alle som trenger det til å bruke de ordningene som finnes:

– Nav er godt rustet til å ta imot flere dagpengesøknader og det er også mulig å søke om forskudd for dem som trenger at pengene kommer raskt på konto.

Størst økning i reiseliv og transport

De fleste yrkesgruppene viser økt ledighet i november, men målt i antall personer er økningen størst innen reiseliv og transport, samt serviceyrker og annet arbeid, med henholdsvis 6.300 og 1.900 flere helt ledige enn i oktober.

Antallet helt ledige har gått mest ned blant personer uten yrkeserfaring (eller ikke oppgitt) og innen barne- og ungdomsarbeid.

Ved utgangen av november var andelen helt ledige av arbeidsstyrken høyest innen reiseliv og transport med 11,2 prosent, og lavest innen undervisning med 1,0 prosent.

Les også: Nav venter høy coronaledighet i flere år

Oslo står for den største oppgangen

Arbeidsledigheten har økt i alle fylker denne måneden, med størst prosentvis oppgang i Oslo, der det er 24 prosent flere helt ledige enn ved utgangen av oktober.

Økningen var minst i Rogaland, Møre og Romsdal og Agder, med 2 prosent flere helt ledige.

Andelen helt ledige er høyest i Oslo med 5,8 prosent, og lavest i Nordland med 2,6 prosent.

Les også: (+) Redusert grensehandel har skapt nye kjøtt-jobber

Rammer unge kvinner

Oppgangen i arbeidsledigheten var størst hos de under 25 år, og særlig blant kvinner i denne aldersgruppen, opplyser Nav.

Ved utgangen av november var andelen helt ledige høyest blant de mellom 20 og 24 år med 5,4 prosent, og lavest blant de under 20 år med 2,0 prosent av arbeidsstyrken.

I løpet av november ble det registrert 28.100 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 2 prosent færre nye utlysninger per dag enn samme måned i fjor.

Nedgangen i antallet nye stillinger var størst innen reiseliv og transport med 45 prosent færre nye utlysninger enn på samme tid i fjor. 

– Mindre oppgang enn i vår

Danske Bank-analytiker Kristoffer Lomholt påpeker i en kommentar at smitteverntiltakene er godt synlige i den ferske Nav-statistikken.

På den positive siden trekker han frem at økningen er mye mindre enn vi så i vår, og at mesteparten av økningen er drevet av permitteringer.

– Det betyr at arbeidsledigheten raskt kan falle tilbake når økonomien gjenåpner for fullt, skriver han.

Publisert: