Usikkerhet om nytt Napster-filter

Det råder usikkerhet rundt den nye filtreringsteknologien som skal redde Napster fra stengning.