Rikest på Osterøy

På toppen troner Atle Johan Jacobsen med en formue på 23,2 mill. kroner.