Lagmannsretten avviste konkurs-anke fra Dof-opprører

(E24) En av de sentrale aksjonærene i Dof-opprøret anket konkursen i selskapet. Nå har retten avvist anken.

Illustrasjonsfoto av Dof-skip.
Publisert: Publisert:

Det kommer frem i en kjennelse fra Gulating lagmannsrett, først omtalt av Kystens Næringsliv.

Bjarte Brønmo, en av de største aksjonærene i Dof før konkursen og sentral figur i et aksjonæropprør, anket konkursen tilbake i mars.

Ankeretten var ifølge Brønmo basert på at han var både kreditor og tidligere styremedlem, blant annet som følge av at han hadde utestående utlegg og styrehonorar, skriver E24.

Avviser anke

I kjennelsen er lagmannsretten vurdering at Brønmo ikke har ankerett som tidligere styremedlem, og retten skriver at «ettersom Brønmos rolle som kreditor falt bort etter at anken var inngitt, finner lagmannsretten det mest riktig at ankesaken heves».

Retten viser til at Brønmos krav nå er blitt betalt.

I en kommentar til Kystens Næringsliv sier Brønmo at han er «skuffet over avgjørelsen og mener den er tynt begrunnet».

Advokat Egil Horstad, bostyrer i konkursboet i Dof, omtaler avgjørelsen som «riktig og i tråd med det vi anførte».

Dof-konkursen

Etter flere år med gjeldsforhandlinger og aksjonæropprør om veien videre for Dof, åpnet Hordaland tingrett konkurs i februar etter krav fra kreditorene.

Det skjedde etter at mange aksjonærer, med blant andre Brønmo i spissen, hadde samlet seg i en gruppe som først stemte ned planen som skulle rydde opp i milliardgjelden.

Blant annet uttalte aksjonærgruppen at de mente at flåten er verdsatt feil ut fra dagens aktivitet i offshoremarkedet.

Etter de mislykkede redningsforsøkene ba kreditorene retten om at det ble åpnet konkurs, men inngikk også en avtale som skjermet driften i Dof.

I dag er denne prosessen fullført, og en børsnotering av «nye» Dof er på trappene.

Publisert: