Økokrim skal granske DNO-transaksjoner

Økokrim skal granske ulike sider ved transaksjoner i selskapet DNO International ASA.