Inntektstoppen, Kvam

Inntektstoppen 2002, Kvam kommune