Innfører felles nordisk mobilpris

Fra høsten av kan Netcoms mobilkunder ringe for samme pris over hele Norden.