Yahoo! tilbyr fortsatt nazieffekter

Den amerikanske nettportalen Yahoo! makter ikke luke ut nazi-relaterte produkter, tross løfter om en auksjonstjeneste fri for "hat-effekter".