Slyngstad kan ha brutt Norges Banks etikkregler da han lot Tangen spandere

Norges Bank «skal dekke utgifter til reise og opphold» når ansatte holder foredrag. Oljefondet-sjef Yngve Slyngstad fikk dekket alt unntatt reisen til USA da han snakket på den nye sjefens eliteseminar.

26. mars ble Nicolai Tangen presentert på storskjerm som Oljefondets nye sjef. Nåværende sjef Yngve Slyngstad presenterte ham. I november i fjor betalte Tangen for store deler av Slyngstads seminar-deltagelse i USA.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Oljefondets sjef Yngve Slyngstad deltok i midten av november i en paneldebatt på et seminar i Philadelphia i Pennsylvania i USA. Oljefondets påtroppende sjef Nicolai Tangen var arrangør for 130 inviterte gjester.

VG skrev om seminaret lørdag. Invitasjonene ble ifølge VG sendt i mai 2018.

Alt ble spandert av milliardær Tangen: reise, opphold i tre dager, mat og drikke.

I de etiske retningslinjene for ansatte i Norges Bank og Oljefondet står det: «Norges Bank skal dekke utgifter til reise og opphold i forbindelse med eksterne foredrag den ansatte holder eller bidrar til.»

Slyngstad tok rutefly til USA fordi han skulle på et annet arrangement. Han tok deretter tog til Philadelphia.

Men resten ble dekket av Tangen, inklusive reisen tilbake til Norge. Tangen er grunnlegger av forvaltningsselskapet AKO Capital i London. Men overfor VG omtaler han seminaret som sitt personlige arrangement.

– Ja, dette var mitt arrangement, mitt livs seminar, sier han til avisen.

Slyngstad var én av to deltagere i en 30 minutters paneldebatt om fremtidens økonomiske systemer.

Etikk bare overfor forretningsforbindelser

I e-posten fra Oljefondet er det følgende sitat fra Slyngstad:

«Norges Banks etiske prinsipper refererer til forretningsforbindelser. AKO er ikke en forretningsforbindelse.»

I punktet om eksterne foredrag i de etiske retningslinjene står det ikke noe om at dette bare gjelder overfor forretningsforbindelser. Det står heller ikke noe om dette innledningsvis i retningslinjene.

Aftenposten har spurt Oljefondet om henvisning til formuleringer i retningslinjene der det står at de bare gjelder kontakt med «forretningsforbindelser».

Fondet svarer med å vise til at AKO ikke er en forretningsforbindelse og at reglene er strengere for kontakten med slike, blant annet når det gjelder å motta måltider.

I samsvar med reglene?

Aftenposten har spurt Norges Bank og Oljefondet hvordan Tangens spandering på Slyngstad står i forhold til de etiske reglene knyttet til foredrag.

Oljefondet svarer i e-post ikke direkte på spørsmålet om forholdet til de etiske retningslinjene. Fungerende kommunikasjonssjef Marthe Skaar skriver heller om «praksis»:

«AKO er ikke en forretningsforbindelse. Når vi i Norges Bank arrangerer egne seminarer er vår praksis å dekke foredragsholders mat og hotell. Når vi selv er foredragsholder vil praksis være at vi deltar på middager som er tilknyttet arrangementet og kostnaden betales da vanligvis av arrangør. I enkelte tilfeller betaler også konferansearrangør hotellet dersom en står på programmet som foredragsholder.»

Slyngstad brukte Tangens charterfly hjem til Norge av «praktiske årsaker».

Angrer på flyreisen hjem

Slyngstad skriver i e-posten til Aftenposten om flyturen hjem på Tangens regning:

«Det var min vurdering å ta dette flyet. Det er første gang jeg har fløyet noe annet enn rutefly dekket av Norges Bank. Jeg skulle selvsagt heller tatt toget tilbake til New York og tatt rutefly hjem

Aftenposten har spurt fondet hvorfor Slyngstad skriver dette når Tangens AKO Capital ikke er en forretningsforbindelse og de etiske prinsippene refererer til forretningsforbindelser.

Dette har Oljefondet ikke svart på.

I e-posten står dette sitatet fra sentralbanksjef Øystein Olsen, som også leder hovedstyret: «Slyngstad peker på at han skulle ha tatt rutefly hjem dekket av Norges Bank. Norges Bank vil nå gå igjennom reisen for å se til at den blir behandlet i tråd med bankens etiske regelverk.»

VG skriver søndag at Tangens ansettelse i Oljefondet tirsdag skal opp i Norges Banks representantskaps faste komité. Representantskapet fører tilsyn med banken og er utpekt av Stortinget.

Les også

To oljefondssjefer var på fest hos han som ble den tredje, men aldri sto på søkerlisten. Dette ser ikke bra ut

Får ikke motta godtgjørelse over 500 kr

I avsnittet om «Foredrag og undervisning» i Norges Banks etiske regler står det også: «Det er ikke tillatt å motta godtgjørelse eller lignende for eksternt foredrag med direkte tilknytning til Norges Banks virksomhet, (...).»

Godtgjørelse med samlet verdi under 500 kroner kan likevel godtas når «godtgjørelsen er vanlig for den aktuelle type foredrag.» Penger er uansett ikke godtatt.

I seminaret med 130 deltagere inngikk to timer konsert ved verdensstjernen Sting. Det var også foredrag om sunn mat fra den britiske kokkekjendisen Jamie Oliver.

Konserten kostet ifølge Tangen «rundt en million dollar». Men valutakursen i november tilsvarte det rundt 9 millioner kroner.

Aftenposten har spurt Oljefondet om de har vurdert om det er noe gaveelement ved deltagelsen på seminaret.

Dette har ikke Oljefondet svart på i e-posten.

Skal rapportere gaver

Den tillatte godtgjørelsen under 500 kroner «skal rapporteres som gave i det elektroniske meldesystemet» i Norges Bank.

Aftenposten har spurt om slik registrering foreligger.

Det står også at ansatte selv må sørge for at skatteregler og andre regler for slik godtgjørelse blir fulgt. Aftenposten har spurt om deltagelsen er vurdert i forhold til skattereglenes formuleringer om ytelser mottatt i arbeidsforhold.

Dette har Oljefondet ikke svart på i e-posten

Schibsteds konsernsjef Kristin Skogen Lund var også en av deltagerne på seminaret. Schibsted eier Aftenposten.

Publisert: