Kritiserer regjeringens melding om vindkraft: Motvind Norge krever energikommisjon

Motvind Norge kritiserer regjeringens ferske melding om vindkraft. Organisasjonen krever en full gjennomgang av energipolitikken, som de omtaler som «svak, og til dels ureflektert».

Rune Haaland er generalsekretær i Motvind Norge. Her fra en demonstrasjon i Oslo i forrige uke.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Det kommer frem i et brev som Motvind Norge har sendt til Stortinget.

Organisasjonen ber Stortinget om å ta initiativ til en full gjennomgang av norsk energipolitikk, i form av en energikommisjon.

«Basert på kommisjonens tilrådninger og høringsinnspillene, må Stortinget drøfte og vedta en langsiktig energipolitikk», skriver Motvind i brevet, som E24 har sett.

«Der må våre energiressurser ses i et bærekraftig perspektiv, og der det legges vekt på en balansert avveining av behovet for energi, og konsekvensene av ulik energiproduksjon», skriver organisasjonen.

Dersom Stortinget følger Motvinds krav, blir det den første gjennomgangen av energipolitikken siden stortingsmeldingen «Kraft til endring» fra 2016. Der ble det trukket opp et bilde av energipolitikken frem til 2030.

Les også

Stormen på øya: Kampen mot møllene

Savner faktagrunnlag

Den siste tiden har det vært sterk motstand mot enkelte vindkraftverk. Motstanderne peker gjerne på alternativene til vindkraft, som opprusting av vannkraften eller å spare strøm gjennom energieffektivisering i bygninger.

Motvind savner et felles faktagrunnlag, og sier at de ønsker en samlet plan for norsk energi- og industripolitikk.

– Noe av det viktigste for en sivilisert samfunnsdebatt er å ha et så godt faktagrunnlag som overhodet mulig. Det ene vi må finne ut av er hvilket forbruk vi kan forvente oss, her spriker tallene veldig. Det er store forskjeller alt etter hvor mye vi skal elektrifisere fremover, sier generalsekretær Rune Haaland i Motvind Norge til E24.

Les også

I nesten 40 år har hun hatt lederjobber i Equinor. Nå har Margareth Øvrum andre planer.

– Må spørre hvilken vei vi skal gå

I brevet omtaler Motvind energipolitikken de siste 30 årene som «svak, og til dels ureflektert». De skriver at kraftbransjen i altfor stor grad har fått definere viktige elementer i energipolitikken til beste for bransjens egne formål.

De skriver også at mange lokalsamfunn opplever at de ikke kan påvirke utviklingen.

Motvind krever at alle konsesjoner for vindkraft der byggingen ikke har begynt, skal settes på pause mens kommisjonen gjør sitt arbeid.

– Så må du ha den store samtalen om norsk energipolitikk. Vi tenker at denne kommisjonen må spille på forskningsinstituttene våre. Vi har mange gode forskningsmiljøer. Vi må spørre oss hvilken vei skal vi gå i dette landet, og om vi vil lage en politikk som er økonomisk bærekraftig og sosialt akseptabel, sier Haaland.

Les også

Vi må lytte til motstand, men ikke glemme realitetene: Norge blir ikke grønt uten vindkraft

Kritiserer stortingsmelding

Organisasjonen er kritisk til stortingsmeldingen om vindkraft som statsråd Tina Bru (H) nylig la frem, selv om den tok til orde for en rekke innstramminger for å dempe konfliktnivået.

«Regjeringens stortingsmelding om konsesjonssystemet for vindkraft gir ingen relevante svar på utfordringene. Norge trenger derfor en energikommisjon», skriver Motvind i brevet.

«Motvind Norge mener regjeringens stortingsmelding om konsesjonssystemet for vindkraft ikke på noen måte gir et relevant svar på den oppståtte situasjonen, etter at høringsrunden om «nasjonal ramme» nærmest må ses på som et slakt av vindkraftpolitikken som har vært ført over lang tid», skriver organisasjonen.

Les også

Vi må lytte til motstand, men ikke glemme realitetene: Norge blir ikke grønt uten vindkraft

Demonstranter protesterer mot vindkraft på Haramsøya.

– Vindkraften har hatt bred politisk støtte og har også støtte av en stor del av befolkningen, gitt visse forutsetninger. Men dere mener at det har skjedd tillitsbrudd mellom befolkning og stat – hvorfor?

– Å tvinge vindkraft på folk og innføre ferdselsforbud og bruke statlig tvang slik at man blant annet provoserer 96 ordførere til å gjøre opprør mot staten, det er ikke akkurat bærekraftig politikk, sier Haaland.

Han viser til et opprop fra en rekke ordførere til Olje- og energidepartementet om å stoppe tildelingen av konsesjoner til vindkraft.

– Det er en avgrunn i virkelighetsforståelsen mellom myndighetene og mange lokalsamfunn, sier Haaland.

Les også

– Det har til tider vært en hard tone

– Vil ikke ofre natur

– Hvis en eventuell kommisjon konkluderer med at det trengs en del vindkraft for å elektrifisere Norge og nå klimamålene, vil dere respektere det?

– Vi vil aldri ofre natur for klima, for det er ikke nødvendig, sier Haaland.

Han sier at naturrisiko også må tas på alvor, og viser til en rapport fra FNs naturpanel om tap av naturmangfold som han mener en energikommisjon ikke kan se bort fra.

– Men hvis den sier at det trengs vindkraft?

– Dette blir veldig hypotetisk. Jeg syns vi skal bruke den nysgjerrigheten vi er gode på til å se hvilke muligheter som finnes, både på forbrukssiden og tilbudssiden. Vi har blant annet gode energikilder i geotermisk kraft og solceller, sier Motvind-lederen.

Ingen fasit på strømprisen

Norges planlagte klimakutt krever mye kraft. Dersom Norges kraftbehov stiger så mye som en del ekspertmiljøer hevder, så kan det føre til økte kraftpriser.

Les også

Dømt til 10.000 i bot for å ferdes i vindanlegg: – Var forberedt på at det kunne skje

Motvind-lederen har imidlertid ikke noe svar på hvor mye høyere kraftpriser organisasjonen er villig til å akseptere, hvis man ikke bygger ut mer vindkraft.

– Vi er ikke interesserte i å komme med noen fasit, sier Haaland.

– Vi ønsker å forholde oss til virkeligheten hele veien. Så får vi ta den diskusjonen når konklusjonene kommer og faktagrunnlaget er på plass. Ingen er interessert i hverken for høye eller for lave kraftpriser, sier han.

Motvind har nå 17.000 medlemmer over hele landet.

Les også

Nå har Motvind flere medlemmer enn Frp og SV

Går rettens vei

Motvind hevder at konsesjoner i vindkraften er gitt på feil grunnlag, og at det mangler utredninger. Dette vil organisasjonen prøve rettslig gjennom søksmål mot en rekke vindprosjekter.

Organisasjonen tapte nylig saken om en midlertidig forføyning mot kraftverket på Vardafjell i Sandnes, og måtte ut med 1,3 millioner kroner.

– Det er ikke sannsynlig at konsesjonsvedtaket og de tilhørende vedtakene er ugyldige, skrev Jæren tingrett i dommen.

Motvind går likevel videre med søksmålet mot selskapet bak kraftverket på Vardafjell, og Haaland tror Motvind kan vinne frem i flere saker.

– Vi har ikke tenkt å gi oss på tørre møkka, sier han.

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert: