Equinor med kontraktsdryss til norske leverandører: – Vi ønsker å holde miljøene gående under krisen

Under den forrige oljekrisen krevde Equinor og andre oljeselskaper priskutt fra leverandørene. Nå er tonen en annen. Selskapets innkjøpssjef prioriterer nå å holde den norske leverandørklyngen gående, og vil heller hente ut effektivisering gjennom samarbeid.

Direktør for anskaffelser Peggy Krantz-Underland og konserndirektør Anders Opedal i Equinor signerer kontrakten for betongunderstellene til de flytende Hywind Tampen-vindmøllene med Kværner-sjef Karl-Petter Løken (t.v.).
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

– Vi tror ikke man får ned kostnadene ved å banke leverandørene i hodet. Når det er sagt, så tror jeg fortsatt det ligger mye å hente i måten vi og leverandørene jobber sammen, sier Peggy Krantz-Underland, direktør for anskaffelser i Equinor.

De siste dagene har Equinor annonsert en rekke store kontrakter som store norske leverandører har sikret seg (se faktaboks).

Kontraktene kommer etter en mildt sagt krevende periode under coronapandemien. Krantz-Underland leder en helt sentral avdeling i Equinor, som har ansvaret for alle innkjøp selskapet gjør av produkter og tjenester.

Under den forrige oljekrisen som begynte i 2014 erkjente bransjen at kostnadsnivået var altfor høyt og man tok grep, både gjennom effektivisering og forbedring, og gjennom priskutt hos leverandørene.

Les også

Børskommentar: Oppblåste aksjekurser gir proffene mulighet til å melke amatøren

Equinor og andre oljeselskapet reforhandlet kontrakter og fikk gjennom priskutt. Slik blir det ikke denne gangen:

– Krisen som vi ser nå treffer en bransje som hverken har den ordrereserven eller de høye marginene som den hadde på vei inn i 2014, sier Krantz-Underland.

– I denne krisen har vi besluttet at vi ikke skal reforhandle alle kontraktene, fordi vi synes de kontraktene vi har er gode. For oss er det viktig å være i tett dialog med leverandørene våre, involvere dem tidlig i prosesser og se om vi kan optimalisere konsepter ytterligere, fortsetter hun.

Under coronapandemien har man både måttet følge opp leveranser som var i gang, i tillegg til å vurdere om man måtte endre på planene for nye kontrakter.

Les også

Equinor vil bygge verdens største flytende havvindpark

– Vi var usikre

Krantz-Underland forteller om hvordan avdelingen hennes har jobbet med å kartlegge Equinors leveranser, leverandørenes økonomiske stilling, om man kunne risikere brudd i forsyningskjeder og vurdert om planer måtte endres.

– Vi var tidligere i år i en fase der vi var usikre på hva som skulle skje videre, sier hun og trekker frem både oljeprisen og usikkerhet knyttet til smittespredning.

– Men vi har så langt ikke hatt noen brudd i leveransene. Vi har klart å få levert alt vi trenger til installasjonene våre, fortsetter hun.

Anskaffelsesdirektøren forklarer at det har vært noen utfordringer på verftene, ettersom mange har måttet sende hjem innleid personale grunnet reiserestriksjoner og smittevernhensyn.

Dette har blant annet påvirket fremdriften på Johan Castberg-skroget som bygges i Singapore, der myndighetene en periode i vår stengte verftet av smittevernhensyn.

– Samtidig har både produksjonen og boring gått som planlagt, med unntak av ett smittetilfellet på et floatel på Martin Linge-prosjektet, sier hun.

Les også

Equinor skal produsere hydrogen fra naturgass: – Håper dette kan overbevise Europa

Les også

Equinor og Aker BP begraver stridsøksen: Inngår avtale om gigantprosjektet Noaka

Vil holde leverandørmiljøene gående

Peggy Krantz-Underland kvalifiserer trolig til tittelen «Norges største innkjøper». I 2019 kjøpte Equinor varer og tjenester for totalt 161,6 milliarder kroner av ulike bedrifter. 113 milliarder, eller 70 prosent, gikk til bedrifter i Norge. I 2017 var andelen 61 prosent.

– Det er vanskelig å si hvilket beløp vi ender på i år samlet sett. Vi er halvveis i året, men det er også vanskelig å si hvordan coronapandemien utvikler seg. I fjor satte vi aktivitetsrekord og vi tror den høye norske andelen i våre anskaffelser holder seg gjennom året, sier hun.

– Og i andre fase av Johan Sverdrup er den norske andelen faktisk oppe i 90 prosent med kontrakten til Odfjell Drilling. Det er gledelig å se at norske leverandører over tid har vunnet frem, skyter hun fornøyd inn.

Stortinget har jo nå vedtatt en skattepakke der man må levere utbyggingsplaner innen utgangen av 2022 for å kvalifisere til ordningen. Pakken sikrer utsatt skatt for oljeselskapene, og er ment som et tiltak for å utløse investeringer som ellers hadde blitt satt på vent.

– Hvordan vurderer dere kapasiteten til norsk leverandørindustri i lys av pakken som er vedtatt?

– Det har jo vært ledig kapasitet og kanskje for mye kapasitet tidligere, og man har gjort tilpasninger. Vi vurderer at leverandørindustrien har nok kapasitet til å kunne påta seg de oppdragene vi har, slik situasjonen ser ut nå, sier Krantz-Underland og legger til:

– De sitter også på en kompetansebase vi ønsker å benytte oss av og vi ønsker å holde disse miljøene gående gjennom krisen.

– Mange har det jo tøft nå, selv etter oljeskattepakken. Fôrer dere bevisst kontrakter til norske leverandører for å sikre at disse kompetansemiljøene overlever?

– Vi kan ikke forfordele norske leverandører i en global konkurranse. Når norske leverandører vinner kontrakter, så er det fordi de er best og mest konkurransedyktig, sier Krantz-Underland.

Hun legger til at det Equinor var opptatt av under den forrige oljebremsen, var at man klarte å få til forbedringer og kostnadsreduksjoner. Det mener hun at man har klart.

– Det er også det vi ønsker å få til med blant annet Apply og Aibel, der vi gjennom kontraktene som nå er tildelt sikrer langsiktighet, samlokalisering av personell og tett involvering. Vi har og tildelt en portefølje med marine kontrakter til TechnipFMC, så det norske innslaget hos oss er vesentlig.

Les også

Kværner stanset fallet i ordrereserven

Vil ha med norske bedrifter på fornybarsatsingen

Equinor har de siste årene lagt betydelige ressurser i satsingen på fornybar energi og tilhørende løsninger som karbonfangst og lagring.

Selv om investeringene i disse nye segmentene fortsatt blekner sammenlignet med olje- og gassinvesteringene, så skal investeringene økes kraftig i årene fremover.

De to nyeste prosjektene som har blitt kjent er hydrogenproduksjon og CO₂-lagring i Storbritannia og det gigantiske flytende havvindprosjektet «Firefly» utenfor kysten av Sør-Korea.

– Hvordan mener dere at den norske leverandørindustrien ligger an til å kunne sikre seg leveranser på disse nye fornybar- og energiprosjektene deres?

– Foreløpig er det veldig spennende og gledelig at så mange vil være med oss på denne reisen. Mange av de norske leverandørene er allerede involvert i prosjektene våre, sier Krantz-Underland.

Hun peker på Aibels kontrakt på leveranser til Doggerbank, Kværners leveranser til Hywind Tampen og Nexans leveranser av kabler.

I tillegg kommer Aker Solutions’ leveranser til elektrifiseringen av Troll, og Aibels leveranser til elektrifiseringen av Oseberg, Gina Krog og Sleipner.

– Vi opplever at leverandørene er med på denne omstillingen sammen med oss og vi ønsker også å ha dem med, sier hun.

– Klarer de å konkurrere mot de mange utenlandske aktørene som også satser på fornybar?

– Marginene er nok lavere innen fornybar enn det vi har vært vant med, men så er jo også særlig gassprisene lave nå, slik at forskjellen ikke lenger er så stor.

Publisert: