Dette er en kraftig forbedring sammenlignet med budsjettet for 2010, da budsjettet var i balanse, skriver Riksgälden i en pressemelding.

Aksjesalg

Overskuddet skyldes blant annet økte skatteinntekter, statens aksjesalg i Nordea og Telia Sonera og lavere arbeidsmarkedsrelaterte utgifter.

Aksjesalget ga en inntekt på 23 milliarder SEK.

Sterke statsfinanser

Den svenske gjelden er nå 1108 milliarder svenske kroner, og utgjør 32 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP).

Til tross for økende gjeldsproblemer og en forventet nedgang i veksten i andre halvåret, så utviklet de svenske statsfinansene seg sterkt i 2011, skriver de i pressemeldingen.