— Markedsføringen gir forbrukerne et klart inntrykk av at 4G gir en betydelig hastighetsøkning. Vi stiller spørsmål ved hvorvidt en slik type markedsføring er villedende, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Farten bestemmer

Mobilselskapene kappes om å sikre seg nye kunder med det nye 4G-nettet som lokkemat. Kundene loves alt fra «suveren» og «lynrask» fart på surfingen i 4G-nettet. Andre påstår at den nye forbindelsen er 10 ganger raskere enn 3G, det raskeste som var før det nye nettet var på luften.

— Med veksten i datatrafikk vil trolig flere forbrukere velge mobiloperatører ut fra hvem som tilbyr høye hastigheter og 4G. Derfor ber vi nå bransjen om å svare på spørsmål knyttet til markedsføringen av 4G, for å sjekke om den holder det som blir formidlet, sier Nergård.

Ulik kapasitet

Hun er også kritisk til at selskapene tilbyr ulike datahastigheter ut fra hva kunden betaler, samtidig som salgsplakatene gir et inntrykk av en betydelig hastighetsøkning.

— Det opplyses ikke at hastigheten blant annet kan variere ut fra hvilket abonnement man har. Det opplyses heller ikke at de dyreste abonnementene har en hastighetsbegrensning, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Ikke klar over forskjell

I brevet til de største teleselskapene Telenor, Netcom og Chess skriver ombudet at de har mottatt klager fra kunder som ikke har vært klar over at datahastigheten er ulik for de forskjellige abonnementene som har 4G.

«Så lenge man velger en operatør som tilbyr 4G, og har en mobiltelefon som støtter det, kan det være nærliggende å tro at man vil få «4G-fart», heter det i brevet.

— Slik jeg ser det må selskapene opplyse bedre om hva abonnementene innebærer av hastighet, sier Gry Nergård.

Hun mener også at bruken av begrepet 4G også kan være på grensen av det som er helt korrekt.

— Internasjonalt er det klare definisjoner av hva et 4G-nett innebærer av hastighet. Vi er ikke i nærheten av det i Norge. Men det kan vi kanskje leve med dersom selskapene opplyser hva tilbudet deres egentlig innebærer, sier Gry Nergård.

I Telenor ser de frem til å svare Forbrukerombudet.

— Vi skiller på hastighet i abonnementene fordi vi ønsker å imøtese ulike kundebehov. De som surfer lite, har ikke behov for full 4G-fres - og skal følgelig slippe å betale for det. Samtidig ønsker vi at de kundene som har mest krevende bruk, skal ha muligheten til å sikre seg høyeste hastighet og kapasitet, sier informasjonssjef Anders Krokan i Telenor.

Han legger til at det nye nettet også gir andre fordeler slik som raskere svartider, og at det derfor ikke er bare hastighet som er kvalitetsøkningen med 4G.

Varierer med sted

Telekomekspert Tore Aarønæs mener folk må forstå at selv om de har mobilabonnement med høye datahastigheter, vil det de faktisk opplever være avhengig av flere forhold.

— Hvor du er spiller en vesentlig rolle, og ikke minst hvor mange andre mobilbrukere som er på samme sted. I tillegg vil dekningen og utbyggingen av basestasjoner spille innpå hvilken hastighet brukerne får, sier Aarønæs som er daglig leder i Norsk Telecom AS

3G like bra

Mobilselskapet One Call har klaget på Telenors markedsføring fordi de mener det gamle 3G-nettet kan tilby like høye hastigheter som det som tilbys på 4G fra Telenor i dag.

«Utgangspunktet må etter Forbrukerombudets syn være at bruk av begrepet 4G skaper en forventning hos forbrukere om at teknologien er en merkbar forbedring», skriver Forbrukerombudet og stiller spørsmål om begrepsbruken er egnet til å villede forbrukerne, særlig med tanke på de kundene som har abonnement med en begrenset datahastighet.

- Burde dere gitt mer detaljert informasjon om hva tilbudet faktisk leverer?

— Vi mener informasjonen vi gir gjennom vår markedsføring av 4G er god, og for alle abonnementene er det tydelig hvilken makshastighet som gjelder. Dette skal vi gi Forbrukerombudet en grundig redegjørelse for, sier Anders Krokan i Telenor.