Forhandlingene om betingelsene for privat sektors ettergivelse av gresk gjeld har pågått i nærmere syv måneder.

At banksektoren må ta tap på greske statsobligasjoner, har vært klart lenge, men det har vært uenighet om hvor mye av gjelden som skal slettes.

Langt møte

Lørdag hadde den greske statsministeren og finansministeren et tre timer langt møte med Charles Dallara, som representerer bankene og private investorer i forhandlingene.

– Vi er på terskelen av å ferdigstille en gjeldsavtale og vi regner med å konkludere neste uke, sa finansminister Evangelos Venizelos til journalister i Athen.

En avtale vil trolig innebære at bankene må avskrive halvparten av sitt tilgodehavende hos Hellas. På den måten vil landets gjeld bli redusert med 100 milliarder euro, tilsvarende 770 milliarder kroner.

Et viktig hinder for en avtale har vært rentebetingelsene på nye lån til Hellas. Banksektoren vil ha en rente på 4 prosent, mens Hellas nekter å betale mer enn 3,5 prosent.

Mer krisehjelp

En avtale for Hellas' gjeld til privat sektor er avgjørende for at eurolandene kan godkjenne utbetaling av mer økonomisk krisehjelp til landet. Denne hjelpen er helt nødvendig for at Hellas skal unngå en såkalt uordnet konkurs.

Hellas er avhengig av både gjeldssletting og krisehjelp i god tid før 20. mars. Da må landet ut med 14,4 milliarder euro (110 milliarder kroner) i renter og avdrag på gjeldsberget som for lengst er blitt en trussel mot økonomien i hele eurosonen.