Blir utkonkurrert av lågkostland

Jobbane i Måløy går tapt fordi Domstein blir utkonkurrert av kinesarar og austeuropearar.