• STØRRE ANSVAR:– Meglerbransjen har hatt flere dialogmøter med Bergen kommune og nabokommunene, sier leder for Vestlandsk eiendomsmeglerforening, Toril Cecilie Fridestad. Hun ønsker at kommunene skal ta på seg et enda større ansvar for å sørge for dokumentasjonen til boenhetene. FOTO: Rune Sævig

Meglere vet ikke alltid om boligen de selger er lovlig

Manglende dokumentasjon gjør det vanskelig for meglere å vite om boligen er godkjent. Bare i Bergen har kommunen gående 100 saker om ulovlige boliger.