Fleire hundre kjenner seg lurt av mobilselskap

Seljarar som jobbar for Unifon skal ha utgitt seg for å vere frå Telenor, ifølgje hundrevis av kundar.

Leif Magnus Bådsvik meiner han blei lurt trill rundt av seljarane til Unifon.
Publisert: Publisert:

– Eg er aldri blitt lurt slik før. Eg har hatt Telenor heile livet, og då seljaren sa han var frå Telenor, tenkte eg ikkje så mykje over det, seier Leif Magnus Bådsvik.

Før han blei uføretrygda og byrja å drive gard, hadde han eit lite IT-selskap, Bådsvik Maskin. Selskapet har ikkje vore i drift på over ti år.

Seljaren frå Unifon nytta nummeret som sto registrert på Bådsvik Maskin. Ifølgje Bådsvik sa seljaren at han var frå Telenor, og nemnde ikkje noko om Unifon eller bedrifta hans.

Ifølgje Bådsvik vart han fortald at abonnementet var utan bindingstid. Då han sidan las kvitteringa, såg Bådsvik at oppseiingstida var fire månadar.

Historia hans er ikkje unik. Fleire hundre personar har klaga på selskapet, som ifølgje dei sjølve er landets tredje største på mobilabonnement for bedrifter.

Leif Magnus Bådsvik og kona Marianne er begge blitt ringt opp av seljarane til Unifon fleire gongar.

Brotgebyr på over 10.000 kroner

Dette kjem fram i svært mange av dei negative omtalane selskapet har fått på nettstadar som bytt.no og Trustpilot: Seljaren gir seg ut for å vere frå Telenor, eller er frå ein underleverandør eller dotterselskap av Telenor, landets største telefonoperatør.

Unifon sjølv seier at dei har avslutta tilhøvet til seljarane dei meiner har gått over streken.

Ifølgje omtalane blir kundane tilbode det som verkar som gode avtalar, men som i realiteten er oppgjeven utan meirverdiavgift og tillegg.

Felles for kundane er at dei no eller tidlegare har drive bedrifter eller enkeltpersonføretak. Når sal blir gjort gjennom ei bedrift, gjeld ikkje angreretten. Om nokon vil bryte avtalen, må dei difor betale gebyr.

Brotgebyret ligg på 3000 kroner pluss meirverdiavgift for kvart telefonabonnement.

Om ein familie med fleire abonnement vil bryte avtalen før oppseiingstida på fire månader er gått, kan dei difor ende med ei rekning på over 10.000 kroner.

Rettigheitene er svakare for bedriftskunden

I år har Forbrukarrådet mottatt 27 førespurnader om Unifon. Til samanlikning har det langt større selskapet Telenor fått 50. Seniorrådgjevar Thomas Iversen seier at Unifon difor har eit relativt høgt tal.

Desinformasjon i salsprosessen er den vanlegaste årsaka.

– Fleire har opplevd at abonnementet har vore selde til dei som privatpersonar, medan dei i realiteten har inngått avtale knytt til eit enkeltpersonføretak eller ei sovande bedrift.

Forbrukarrådet er godt kjende med selskap som opererer på same vis i straummarknaden.

Fleire ordrestadfestingar BT har sett frå kundar som tenkte dei blei selt privatabonnement, viser at avtalen blei inngått med enkeltpersonføretaket, eller den sovande bedrifta deira.

Slike saker er vanskelege å løyse, sidan det ikkje blir rekna som eit forbrukarkjøp.

– Då er rettigheitene til kunden mykje svakare. Eventuelle tvistar må i første omgang til forliksrådet.

Seniorrådgjevar i Forbrukarrådet, Thomas Iversen, kjenner til fleire tilfelle av at folk har følt seg lurte av seljarar.

Fleire hundre klager

Av til saman 540 omtalar på nettstadane bytt.no og Trustpilot, har Unifon fått 253 i den mest negative kategorien.

Dette er nokre av omtalane Unifon har fått. BT har vore i kontakt med desse og ei rekke andre kundar:

Omtalar av Unifon på bytt.no

– Så trygger han oss med at det ikke er binding. Vi sier etter mye om og men at vi kan prøve i en måned og se, siden det ikke er binding. (...) Man tror jo ikke at man blir lurt, men så kommer det en mail, der det står at det er fire måneder oppsigelsestid, så jeg må betale for fem abonnement i fire måneder.
Helle Kristine Røsholt & Jørn Flåtsund

– Vi har nøyaktig samme negative erfaring som flere har beskrevet. Det finnes ikke samsvar mellom det som blir sagt eller lovet av selger og det produktet vi får. (...) Styr unna!
Lene Sørensen

– Ble lovet samme betingelser som jeg hadde i et annet abonnement. Dette stemte ikke.
Ole Tangen

Til BT seier Ole Tangen at sjølv om månadsprisen på abonnementet er billig, kjem det så mange gebyr på fakturaen at totalsummen likevel blir høgre. Gebyra fekk han aldri vite om av seljaren, seier han.

Til sitt gamle mobilselskap betalte han 650 kroner i månaden for to abonnement. Han seier han fekk høyre av seljaren til Unifon at det kunne koste 500 kroner med dei.

Sidan han bytta i januar, har han betalt over 1100 kroner kvar månad, ifølgje kvitteringar BT har sett.

Brotgebyret meiner han er altfor dyrt til å betale. Difor har han vald å vente til mai, då han kan byte tilbake til sin gamle operatør.

Meiner dei har rydda opp

– Vi har absolutt fått med oss dei kjedelege omtalane på bytt.no. Difor har vi hatt ein grundig gjennomgang med alle som leverer salstenester for oss, seier Jardar Føreland Pedersen.

Han er kommunikasjonssjef i Unifon. Pedersen seier selskapet har kvitta seg med seljarane dei meiner har gått over streken.

– Vi har ingen ønske om å henge ut nokon, men det fekk klare og umiddelbare konsekvensar for dei det gjaldt.

Ifølgje kommunikasjonssjefen har seljarane det gjeld fått avslutta kontraktane sine. Han vil ikkje oppgi namn på salsselskap som har jobba for Unifon, og BT har difor ikkje klart å kontakte desse.

– Alle som meiner seg lurte, kan kontakte oss og forklare forholdet. Dersom det viser seg at avtalen er inngått på feil premiss, vil vi fristille dei kostnadsfritt.

Pedersen meiner det er dumt at nokre seljarar har gitt seg ut for å vere frå eller er tilknytt Telenor. Dei brukar Telenor sine liner, men har elles ingen tilknyting til selskapet.

Kommunikasjonssjef Jardar Føreland Pedersen seier Unifon har retningsliner for sal og vil ta ansvar om feil har skjedd.

I 2020 kjøpte det då nystarta Unifon opp mobilselskapet Phonect. Phonect hadde hausta mykje kritikk frå kundar for det same som Unifon no blir skulda for. Dine Penger omtalte saka då.

Den gongen lova styret å rydde opp. Pedersen meiner at sakene frå Phonect og Unifon ikkje har nokon samanheng.

– Dei sakene stammar nok frå seljarar som vi no har avvikla avtalar med.

Pedersen vil likevel beklage til kundar som har opplevd at nokre av deira innleigde seljarar har oppført seg klanderverdig.

Leif Magnus Bådsvik er nøgd med at han fekk bryte avtalen med Unifon kostnadsfritt.

Klarte å krangle seg fri

Etter mykje frustrasjon, krangling og til slutt ei politimelding, blei Leif Magnus Bådsvik høyrd.

Unifon avslutta abonnementet hans kostnadsfritt, etter å ha blitt overtydde om at avtalen hadde blitt inngått på feil premiss. Han var i kontakt med dei mange gongar.

No har Bådsvik gått tilbake til sin gamle telefonoperatør, som han har hatt så lenge han kan hugse.

Publisert: