Lakseforedler stusser over permitterings­varsel: – Ingen spiser hel laks

(E24) Den største uavhengige lakseforedleren Milarex ser ikke bare negative konsekvenser av det oppdretterne kaller et «dødt kontraktmarked» etter grunnrenteforslaget, og synes permitteringsvarslene virker «noe overilt».

Milarex, som er den største uavhengige videreforedleren av laks, vil fortsette å kjøpe norsk laks og tror mer salg til løpende priser kan være stabiliserende for markedet på sikt.
Publisert: Publisert:

Norges største lakseoppdrettere Mowi, Salmar og Lerøy har beskrevet kontraktsmarkedet som nærmest dødt etter grunnrenteforslaget. Det har blant annet ført til at både Salmar og Lerøy har varslet massepermittering fra nyttår.

Milarex, som er den største uavhengige foredleren av (atlantisk) laks, kjøper mye laks både på faste kontrakter og til løpende priser i det som kalles spotmarkedet.

Milarex-sjef Thomas Farstad tror spotprisene kan bli mer stabile hvis mindre fisk blir handlet på faste kontrakter.

– Nå er det vanskeligere enn vanlig å inngå kontrakter for laks fra oppdretterne, men det er ikke nødvendigvis bare negativt, sier Milarex-sjef Thomas Farstad til E24.

– Det er ikke uvanlig at det er vanskelig å inngå fastpriskontrakter på en slik måte at det er lønnsomt for foredlingsselskapene, men avstanden mellom kjøpere og selgere har økt etter forslaget om grunnrenteskatt kom, sier han videre.

Les også

Lakseskatten forklart fra sjøen til kjøledisken

Farstad forteller at flere nå sliter med å få priser fra selgersiden.

– Hva gjør dere da, er det aktuelt å kjøpe fra andre land i stedet?

– Nei, da må vi kjøpe mer laks i spotmarkedetspotmarkedetDer det handles laks til løpende priser, som kan variere ganske mye fra uke til uke., sier han.

– Overilt

Selv om det er noe økt risiko, gir spotmarkedet også større fleksibilitet.

– Laksen må slaktes, den må selges, og den må prosesseres. Ingen spiser en hel laks. Dette endres ikke, sier Farstad, som derfor synes at permitteringsvarslene «virker noe overilt».

Normalt må arbeidsgiver betale lønn til de permitterte de første 15 dagene av permitteringen, før staten tar over. Men det gjelder ikke for fiskeforedlingsindustrien i Norge.

– Det er veldig fleksible permitteringsregler i Norge for sjømatsektoren, og det er mer fleksibelt enn i Polen hvor vi har vår produksjon, tilføyer han.

Farstad har likevel forståelse for usikkerheten som grunnrenteskatten har skapt, i og med at den innføres allerede fra årsskiftet, før man vet detaljene om innretningen og hvilke priser det skal skattes av.

Bakgrunnen for kontraktsvanskene ligger både i selve skattenivået, men også i den såkalte normprisen, i motsetning til faktiske priser, som skal brukes som grunnlag for skatten.

Lakseprisen (SSB)

– Kan være kostbart

Farstad påpeker også at det i det lange løp kan være kostbart å inngå fastprisavtaler for foredlingsselskapene.

– Faste avtaler har alltid en risikopremie. Hvis det blir mindre volum på faste kontrakter, så kan spotmarkedet kanskje bli noe mer stabilt.

Spotprisene på laks svinger mye fra uke til uke. SSBs eksportpriser på laks steg til en topp på over 108 kroner pr. kilo i mai, men falt til årets laveste nivå på snaue 62 kroner i september.

Farstad forteller også at de nå ser en utfordring med å etablere større programmer i noen markeder, fordi prisusikkerheten og dermed risikopremien både for selskapet selv og deres kunder blir for stor.

Publisert: