• ENGEBØ: I dette fjellet er det Nordic Mining planlegger å drive gruvevirksomhet. Toppen av fjellet vil fjernes, steinen skal deretter finmales for å ta ut stoffet Rutil. resten er planlagt lagret i et sjødeponi på bunnen av Førdefjorden nedenfor. Både Naturvernforbundet, Havforskningsinstituttet, Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet og lokal turist og oppdrettsnæring har engasjert seg imot prosjektet. FOTO: Odd E. Nerbø

Håper gruvedriften er i sving om fire år

Nordic Mining-sjef Ivar Fossum reagerte med stor glede og lettelse på avgjørelsen fra klima- og miljødepartementet. Han håper gruvedriften i Engebøfjellet kan være i gang om fire år.