I tillegg må han betale rundt fem millioner kroner i saksomkostninger.

Det kommer frem i en dom fra Gulating lagmannsrett, offentliggjort tirsdag formiddag.

Flere titalls millioner

Dommen slår fast at bergensreder Rolf Kjødes testamente er ugyldig. Lagmannsretten finner også at ektepakten mellom Kjøde og hans enke Åse Kjøde er ugyldig.

Det betyr at Per Ray Antonesen, de tre Kjøde-søsknenes halvbror, ikke vil arve Kjødes verdier på rundt 100 millioner kroner alene.

Arven skal derimot splittes mellom alle barna.

Tre av dem vil i tillegg dele arven på flere titalls millioner kroner som moren Åse Kjøde hadde krav på.

Vant på alle punkter

De tre søsknene Einar (71), Dagny (69) og Kari (68) Kjøde har kjempet en innbitt kamp i rettsvesenet siden farens død.

Etter at de tapte slaget om 100-millionersarven i Bergen tingrett for litt under to år siden, anket de saken videre til Gulating lagmannsrett.

ARVER: Kari (68), Einar (71) og Dagny (69) Kjøde får nå en betydelig større del av gigantarven. Her med advokat Fredrik Gisholt under ankesaken i november.
Odd Nerbø

Saken gikk over flere dager i november i fjor, og ifølge dommen vant de tre barna frem på alle punkter.

— Vi har ikke fått tid til å lese grundig igjennom dommen med våre klienter, men vi konstaterer at lagmannsretten har gitt oss medhold i alle våre anførsler. Det er vi veldig tilfredse med, sier advokat Fredrik Gisholt fra Wikborg Rein, som håper at dette blir sakens sluttstrek.

De tre Kjøde-barna ønsker ikke å uttale seg til media på nåværende tidspunkt.

— Dette er en prosess som har pågått i svært lang tid. Våre klienter er naturligvis svært glade, men trenger tid til å fordøye dette, sier Gisholt.

Vil vurdere Høyesterett

Antonesen havnet midt oppi arveoppgjøret da hans til da ukjente far testamenterte bort hele arven til ham i 2010.

Til BT sier Antonesen at han ikke ønsker å kommentere dommen før han har gått grundig igjennom den med sine advokater.

— Vi kan bare konstatere at lagmannsretten har kommet til motsatt resultat av to avgjørelser fra tingretten, avsagt av to ulike dommere. Vi vil analysere avgjørelsen fra lagmannsretten og deretter ta stilling til om hele eller deler av saken skal ankes til Høyesterett, sier advokat Else Bugge Fougner fra Hjort.

Fem barn skal arve

Arven etter Rolf Kjøde er trolig på rundt 100 millioner kroner. I tillegg kommer landstedet på Sørlandet som har en verdi på drøyt 30 millioner kroner, ifølge DN.

Når testamentet nå er ugyldiggjort, vil Dagny, Kari og Einar Kjøde ha krav på deres mors legalarv. Det utgjør 25 prosent av den totale arven.

I tillegg vil de som livsarvinger ha krav på sin del av den resterende arven. Tas landstedet inn i denne beregningen, vil restarven trolig ligge på godt over 100 millioner kroner.

— Hva som blir den endelige fordelingsnøkkelen blir vanskelig å si i dag. Men det er snakk om flere titalls millioner kroner, sier Gisholt.

Foruten de tre Kjøde-barna fikk altså rederen to utenomekteskapelige barn, Antonesen og en per tidspunkt ukjent halvbror.

Det betyr at 75 prosent av den endelige gigantarven må fordeles mellom alle de fem livsarvingene.

La frem nye bevis

Da bergensrederen Rolf Kjøde døde i 2010, 95 år gammel, testamenterte han bort hele arven til Per Ray Antonesen (55).

Antonesen var de tre søsknenes til da ukjente halvbror og sønn av Rolf Kjøde og hans sekretær.

Tilbake sto de tre Kjøde-barna strippet for familiearven, med kun pliktarven på én million kroner hver.

I ankesaken la de tre søsknene frem nye bevis om avdøde Rolf Kjødes mentale helse. De mente at dette måtte gjøre testamentet ugyldig.

Kjøde-barna mente også at deres mor Åse Kjøde ikke kjente til ektemannens to sidesprang, ellers hadde hun aldri inngått ektepakten om særeie.