Over 100.000 fisk rømte i stormen

Nå går oppdrettsnæringen i seg selv.