Juni 2010: Den verdenskjente pianisten Leif Ove Andsnes blar opp 10,6 millioner kroner for et hus i Kalvedalsveien 57. Villaen er den femte dyreste boligen som omsettes i Bergen dette året. Selger er advokat Odd Arild Drevland og hans kone, bergensordfører Trude Drevland.

Ekteparet Drevland kjøpte villaen på 420 kvadrat i 2002 for 6,6 millioner — altså fire millioner under det de solgte for. Paret kjøpte likevel ikke ny bolig i 2010, men gikk over til å leie en leilighet i Bergen sentrum.

- Økonomiske vanskeligheter

En politirapport som er laget til den kommende straffesaken mot Odd Drevland, konkluderer med at han hadde betydelige økonomiske problemer i årene forut for hussalget. I samme periode er han tiltalt for å ha tatt til sammen 2,5 millioner kroner fra selskapet Taxi Vest og dødsboet etter Alejandro Girson, som ble skutt på åpen gate i Guatemala høsten 2008.

Taxi Vest har saksøkt Odd Drevland for 2,2 millioner kroner, pluss renter. Selskapet mener Drevland forsynte seg av penger de hadde stående på en klientkonto hos ham.

«En ser klart at Drevland har hatt økonomiske vanskeligheter privat i årene 2008— 2010. Han har betydelig gjeld, både kredittkortgjeld og annen gjeld», står det i politirapporten som ble referert i retten i går.

— Vi ønsker å påvise at Drevland hadde en anstrengt økonomi i periodene hvor uttakene fant sted. Alt var gjerne ikke slik det skulle være, sier Taxi Vests advokat, Morten D. Haldorsen.

Massiv kredittkortgjeld

Ifølge politirapporten har Drevland i årene 2006 til 2010 hatt tilgang til betydelige midler.

I denne perioden tok han ut rundt 12 millioner kroner fra sin advokatvirksomhet. Gjelden i selskapet ble også doblet — fra 1,8 millioner til 3,7 millioner kroner.

«Han har tatt ut langt større utbytte fra advokatfirmaet enn forsvarlig, noe som også gjorde at selskapet fikk vanskeligheter», står det i politiets revisorrapport.

Ifølge et politiavhør med Drevlands revisor, fikk Drevland beskjed om at han burde redusere privatforbruket sitt.

Pantsatt til over pipen

På toppen av uttakene, hadde Odd Drevland en kredittkortgjeld på over 650.000 kroner i 2010. Dette var ifølge politiets etterforskning fordelt på 12 ulike kredittkort.

Ved utgangen av 2009 var Drevlands samlede personlige gjeld på 10 millioner kroner. Etter salget av boligen i Kalvedalsveien, falt den til 3,1 millioner. Odd og konen, Trude Drevland, eide halvparten hver.

Før salget var det på det meste sikret pant fra Kemneren og flere banker på over 14 millioner kroner. Pantet var kun sikret i Odd Drevlands eierandel i villaen.

- Dårlige investeringer

Drevlands advokat, Per Magne Kristiansen, sier han ikke er sikker på hvordan klienten hans havnet i en såpass trang, økonomisk situasjon.

Noe skyldes manglende fakturering, men Kristiansen trekker også frem investeringsprosjekter hvor Drevland har tapt penger.

— Drevland har ikke vært udelt heldig med to konkrete prosjekter han har vært deltaker i. Og det har en sammenheng med uttakene i selskapet. Jeg kan ikke gå nærmere inn på detaljene, men det har ingenting med spekulasjon å gjøre.

- Hva legger du i det?

— At du eksempelvis setter penger i et prosjekt eller spekulerer med aksjer. Det er ikke noe slikt. Og det er ikke noen gambling, men jordnære prosjekter. Det er anbefalinger fra gode venner som ikke har slått til.

- Kun Drevland kan svare

Kristiansen mener det klassiske for en advokat er at man ikke er flink nok til å fakturere. Man prioriterer jobb og forsømmer å fakturere. Det har Drevland vært et offer for, påpeker Kristiansen.

- Men på et tidspunkt blir Drevland anbefalt av revisor om å roe ned forbruket. Hva sier det deg?

— Det er klassisk. Revisor vet at det ligger kapital i selskapet. Det handler ikke om å slutte å drive som advokat, men at du heller prioriterer å styrke egenkapitalen. Det å være mer påpasselig med tingene som gir penger inn i selskapet, var nok et godt råd.

- Hva er pengene brukt til?

— Det er en av de tingene som partsforklaringene til Drevland ville avklart. Og det har jeg ikke noe svar på. Det kan bare Odd Arild Drevland svare på.

Ordfører Trude Drevland ønsker ikke å kommentere saken.