• MAT PÅ DØRA: Lasse Smedsvig (22) leverer her matvarer til Mona Låstad (33) på sommaren i fjor. Bedrifta har vakse mykje sidan den gong. Omlag 2600 hushald får no maten levert på døra. ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ

Dei mettar mange munnar

Bergensbaserte Toppmat leverer mat heim til folk og reknar med å omsetje for 80 millionar kroner etter eitt års drift. Dei er svoltne på meir.