• FLERE SØKERE: Sinksmelteverket Boliden i Odda opplever at de er langt mer attraktive som lærlingebedrift enn før. - Jeg tror mange unge tenker at det er sikrere arbeid i tradisjonell industri enn i offshoresektoren, sier lærling Daniel Rong Anfinsen. Arkivfoto: Odd E. Nerbø

Ungdom i kø for tungindustrien

Sinksmelteverket Boliden i Odda har fått mer enn tredoblet antall lærlingsøknader. - All usikkerheten rundt oljen slår inn i yrkesvalget til ungdommen, sier indu­strileder.