Sentralbanksjefen var meget tydelig i torsdagens tale: statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen bør ikke bruke mer oljepenger i årene fremover
Økonomi

Norges Bank sier nei til bruk av mer oljepenger. Her er fem grafer som forklarer hvorfor.

Sentralbanksjef Øystein Olsen advarte torsdag kveld i sin årstale mot å bruke enda mer oljepenger . Han hadde «en klar anbefaling om at bruken av oljepenger bør ha nådd toppen i år».

Her er fem grafer fra sentralbanksjefens tale som forklarer viktige trekk ved den oljesmurte norske økonomien:

1. Norges er blitt verdens rikeste land

Olsen starter med 1971. Da var inntekstnivået i Norge lavt sammenlignet med andre vestlige land.

— I dag er bildet snudd. Vi har gradvis hentet inn forspranget de rikeste landene hadde på oss, sier han.

I 1971 var produksjonen pr. innbygger i Norge nesten to tredjedeler av USA. I 2013 var den drøyt 20 prosent over.

2. Vi blir et stadig mer forgjeldet folk

Dagens 30-åringer har i gjennomnitt en gjeld som tilsvarer tre ganger deres disponible inntekt. Det er langt mer enn for ti år siden. — Høy gjeld skaper sårbarhet, sier Olsen.

Han forsetter: - Skulle boligprisene falle med 30 prosent, kan hver fjerde husholdning ende opp med en gjeld som overstiger boligens verdi.

3. Vi har hatt mye sterkere lønnsvekst enn andre land

Når Norge skal omstille seg til en mindre oljedrevet økonomi, bør lønnsveksten i Norge bli lavere enn i andre land. I mange år har det vært motsatt.

Men Olsen advarer mot at høyere prisvekst på grunn av svakere krone slår ut i høyere lønnsvekst. Dette vil han møte med økt rente.

— Partene i arbeidslivet har her et særlig ansvar, sier han.

4. Norge er blitt en rentenist

Avkastningen fra Oljefondet er eksportinntekt til Norge. Hvert år får Norge kontantinntekt i form av utbytte og renter fra fondets investeringer.

— Med et stort fond har denne kontantstrømmen blitt betydelig, og større enn inntektene fra viktige eksportvarer som fisk og metaller, sier Olsen i talen.

5. Bruker opp hele årets oljeinntekt

Med en oljeinntekt rundt dagens nivå kan nesten hele årets oljeinntekt til staten bli brukt på årets statsbudsjett. Fra 2004 til 2014 var den årlige inntekten jevnt over større enn bruken.

— Vi er i ferd med å nærme oss det punkt hvor statens bruk av oljepenger overstiger inntekten fra oljevirksomheten, sier Olsen.

Bildevisning

       Sentralbanksjefen var meget tydelig i torsdagens tale: statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen bør ikke bruke mer oljepenger i årene fremover
Sentralbanksjefen var meget tydelig i torsdagens tale: statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen bør ikke bruke mer oljepenger i årene fremover
Braastad, Audun
widget-list