219 millioner fra Enova til hydrogenskip: – Akkurat den typen prosjekter vi ønsker

Wilhelmsen-gruppen får 219 millioner kroner fra Enova til to hydrogendrevne frakteskip som skal gå mellom norske oljebaser. – Viktig for maritim industri, sier Jan Eyvin Wang i Wilhelmsen.

Slik skal de nye hydrogenskipene se ut. Nå har Enova tildelt Wilhelmsen 219 millioner kroner.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Fra 2024 skal to hydrogendrevne skip frakte gods mellom Kristiansund og Stavanger. De skal også frakte flytende hydrogen, som Equinor, BKK og Air Liquide har planer om å produsere på Mongstad.

Prosjektet har tidligere fått 80 millioner kroner fra EU.

Nå får prosjektet også 219 millioner kroner fra statlige Enova.

Dette blir noen av de første lasteskipene som drives med hydrogen, og det er noe Enova-direktør Nils Kristian Nakstad ønsker å hjelpe frem.

– Det er svært viktig for oss at aktører som Wilhelmsen ønsker å demonstrere hydrogen i full skala på denne måten. Her snakker vi om alt fra skipsdesign til brenselceller, sier Nakstad til E24.

Les også

Skal bygge verdens første frakteskip drevet av hydrogen

– Inneholder mye nytt

De to Topeka-skipene skal kunne seile inntil 750 kilometer utslippsfritt, ved hjelp av brenselceller for hydrogen på tre megawatt kombinert med batterier på 1000 kilowattimer.

Strategidirektør Tonje Foss og administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enova mener at demonstrasjonsprosjekter i full skala er viktige for utviklingen av hydrogen som reelt alternativ til andre drivstoff. Hvis Wilhelmsens skip fungerer etter planen, blir det enklere for andre å følge etter.

– Prosjektet inneholder mye nytt, og vil gi oss et bilde av hvor kostnadene ligger. Dette er akkurat den typen prosjekter vi ønsker, for å synliggjøre mulighetene i denne teknologien, sier Nakstad.

Skipene er av en type som kalles Ro-Ro, som står for «roll-on-roll-off». Dette er en skipstype som særlig brukes for rullende last som kan kjøres direkte om bord.

Skipene skal flytte utstyr mellom Equinors baser på Vestlandet, og seiler innom basene i Tananger, Dusavik, Ågotnes og Mongstad.

Der kan de både fylle på med strøm fra landstrømanlegg, og i tillegg levere flytende hydrogen som kan brukes lokalt i ferger og landtransport.

Les også

Her vil dei bygga hydrogenfabrikk til ein milliard kroner

– Viktig for maritim industri

Direktør for industrielle investeringer Jan Eyvin Wang i Wilhelmsen er svært fornøyd med tildelingen.

– Dette er en veldig stor sak for den maritime næringen og for Norge som nasjon når det gjelder hydrogen. Vi i Wilhelmsen ønsker å være med på den reisen Norge er med på, og Topeka er en bit av dette puslespillet, sier Wang til E24.

Direktør for industrielle investeringer Jan Eyvin Wang i Wilhelmsen er fornøyd med at selskapet får 219 millioner fra Enova til hydrogendrevne frakteskip.

Han håper at hydrogenløsninger skal bli tatt bredere i bruk, slik at teknologiutvikling kan bidra til fallende kostnader. Dette har tidligere skjedd med blant annet sol- og vindkraft etter hvert som de har blitt satt i masseproduksjon.

– Dette er viktig for maritim industri. Nullutslippsløsningene må på plass. Det er fortsatt altfor dyrt å drive skip på hydrogen i dag, derfor trenger vi statsstøtte. Vi tror prisene vil falle over tid, men i starten vil vi trenge hjelp fra Enova, sier Wang.

– Vi har sett innen havvind og andre energiløsninger at kostnadene faller over tid, og da blir teknologien en del av hverdagen. Vi syns det er spennende at Norge og Wilhelmsen kan være med på å være med å drive utviklingen innen hydrogen, sier han.

Les også

Rotevatn med ny marsjordre til Enova: Skal satse tyngre på klima

– Veldig viktig

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn mener det skjer mye positivt på hydrogen langs kysten, og er glad for tildelingen.

– Dette er en svær tildeling, og den er veldig viktig. Her får vi det som alle vil ha, nemlig store skip som har nullutslipp og ikke bare lave utslipp. Du får flyttet gods fra vei til kjøl, og du får tatt i bruk hydrogen som løsning, sier Rotevatn til E24.

– Vi har snakket lenge om at vi trenger slike løsninger, og nå kommer de. Det er all grunn til å juble over at Wilhelmsen og partnerne deres nå får en solid tildeling. Dette er et eksempel på at det skjer mye positivt innen hydrogen i den maritime klyngen på Vestlandet, sier Rotevatn.

Les også

Rotevatn vurderer nytt klimaverktøy

– Tilnærming til hele verdikjeden

Norske aktører planlegger både produksjon og bruk av hydrogen langs kysten, men det kan ta tid å utvikle løsningene. Enova-sjefen ser på tildelingen til Topeka-skipet som et ledd i utviklingen av verdikjeden for hydrogen, fra produksjon til distribusjon og bruk.

– Dette er en del av en offensiv tilnærming til hele verdikjeden for hydrogen, og kan også knyttes opp til andre spennende initiativer som vi ser, sier Nakstad.

– Det som er viktig for oss at et slikt prosjekt gir tydelige svar på hva de kan gi oss av læring og reduserte kostnader. Her kan vi for eksempel også høste ny erfaring med fylling og bruk av flytende hydrogen og sikkerheten rundt dette, sier han.

Les også

Yara-sjefen trenger støtte til grønn ammoniakk i Porsgrunn: – Vi snakker om et stort prosjekt

– Banebrytende

Wilhelmsen-gruppen mener at Norge har vært tidlig ute på slike løsninger i skipsfarten.

– Sett fra et maritimt perspektiv så er dette banebrytende. Her ligger vi langt foran, i det som er et formidabelt teknologiskifte. Norge har vist vei i alle skiftene i skipsfarten fra tungolje med høyt svovelinnhold til tungolje med lavt svovelinnhold, så over til LNG og batterier, sier Wang.

– Nå fortsetter dette med autonomi, hydrogen og ammoniakk. Dette blir renere og renere, men inntil vi får løsninger for hydrogen og ammoniakk så vil det fortsatt være utslipp fra næringen. Dette tar tid, for du må få på plass produksjon, distribusjon og infrastruktur for hydrogen og ammoniakk, sier han.

På sikt håper Wilhelmsen-gruppen at norske hydrogenløsninger etter hvert skal kunne gi nye forretningsmuligheter også i utlandet.

– Vår drøm er at vi skal være med på det som foregår i Norge, og at det på sikt skal kunne tas videre internasjonalt, sier Wang.

Publisert: