To personer tiltalt for grovt bedrageri i Nordic Securities-saken

Nordic Securities-gründerne Endre Tangenes og Erik Egenæs er tiltalt for å ha påført 39 investorer et tap på nesten 47 millioner kroner. Begge nekter straffskyld.

NORDIC SECURITIES-GRÜNDERE: Erik Egenæs og Endre Tangenes (til h.) startet Nordic Securities i 2009.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

De to gründerne er sammen med to andre personer også tiltalt for å ha brutt god forretningsskikk etter verdipapirhandelloven. De to andre personene nekter også straffskyld.

Økokrim mener at de Tangenes og Egenæs ikke fortalte om den høye risikoen forbundet med kjøp av aksjer i The Nordic Group (TNG), som var morselskap til Nordic Securities. I tillegg skal de ikke ha gitt andre vesentlige opplysninger, da de fikk flere ikke-profesjonelle investorer til å kjøpe aksjer i TNG.

– Investeringsbedragerier er et økende samfunnsproblem som det er viktig å bekjempe, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle, som er påtaleansvarlig i saken, i en melding.

39 personer har tapt 46,7 millioner kroner på kjøp av TNG-aksjer da den senere ble tilnærmet verdiløs, ifølge tiltalepunktet mot de to gründerne som er tiltalt for grovt bedrageri.

Forsvarer: – Helt uenig i beskrivelsen

Advokat Arnt Angell i Elden Advokatfirma opplyser at hans klient Endre Tangenes nekter straffskyld.

– Han er helt uenig i Økokrims beskrivelse av det som har skjedd, og kjenner seg ikke igjen i tiltalebeslutningen, sier forsvareren til E24.

– Dette har tatt fire års etterforskning. Hans oppfatning er at Økokrim bare har hengt seg på Finanstilsynet betraktninger i forbindelse med tilsynsrapporten.

Det var Finanstilsynet som selv gikk til politianmeldelse av Nordic. I tilsynsrapporten fra 2017 viste tilsynet til det de mente var alvorlige og systematiske brudd på sentrale bestemmelser i verdipapirhandellovens bestemmelser om god forretningsskikk.

– Det var en nedslående tilsynsrapport?

– Ja, men tilsynets konklusjoner har også blitt bestridt, påpeker forsvareren.

– Har vært en belastning

Angell sier tidsbruken i saken har vært utfordrende.

– Min klient ser frem til at saken endelig kommer for retten, etter å ha hatt den hengende over seg i flere år.

Tony Vangen, forsvareren til Erik Egenæs, sier også at hans klient nekter straffskyld og har «samarbeidet med politiet hele veien».

– Disse forholdene er svært gamle og dette har vært en belastning for våre klienter både personlig og forretningsmessig, skriver forsvareren til E24.

Rune Tjomsland forvarer den ene personen som er tiltalt for å ha brutt god forretningsskikk i samme sak.

- Han erkjenner ikke straffskyld og kjenner seg ikke igjen i den delen av tiltalen som gjelder ham. Vår oppfatning er at det ikke er bevismessig grunnlag for tiltalen, sier advokaten til E24.

Forsvarer overrasket

Den andre tiltalte personen i saken erkjenner heller ikke straffskyld, oppgir hans forsvarer Fredrik Verling.

- Min klient har aldri solgt noen aksjer i det systemet, sier Verling til E24.

- Og for min egen del er jeg overasket at Økokrim etter flere års etterforskning velger å ta ut tiltale basert på bestemmelsen om god forretningsskikk.

- Hvorfor er det overraskende?

- Det er en bred "sekkebestemmelse" som stiller omfattende krav til bevisførsel. Når saken er blitt så gammel, så bekymrer det meg, sier advokaten.

Massesøksmål endte med forlik

Nordic Securities fikk den nødvendige tillatelsen til å bedrive ordreformidling og investeringsrådgivning fra Finanstilsynet 2010.

E24 har tidligere omtalt at tilsynet i en rapport allerede året etter konkluderte med at meglerhuset brøt loven. Seks år senere ble konsesjonen trukket tilbake etter tilsynets rapport som førte til anmeldelsen.

Konklusjonen i den siste tilsynsrapporten var at styret og ledelsen i Nordic Securities hadde «grovt forsømt sin plikt» ved å ha manglende intern kontroll, ved å innta en «svært passiv rolle» til meglernes investeringsrådgivning og ved å «overhode ikke» ha vurdert interessekonfliktene mellom Nordic Securities og morselskapet TNG, selv om gründerne Erik Egenæs og Endre Tangenes lett kunne har gjort en slik vurdering fordi de satt i styret, skrev E24 i 2018.

I 2019 endte et massesøksmål mot Egenæs, Tangenes og fem andre personer opp i et forlik. De syv personene var da saksøkt av 21 aksjonærer for 22 millioner kroner. Den gang ville ikke partene gå inn på detaljer i forliket.

Økokrim opplyser at de forbereder en omfattende bevisførsel med et stort antall vitner og dokumentbevis. Det antas at hovedforhandlingen i saken vil pågå over flere måneder.

– Tiltalen kommer som et resultat av en svært omfattende og krevende etterforskning med mange fornærmede, sier førstestatsadvokat Stanghelle.

Publisert: