Høyre freder oljeskatten

Tina Bru er uenig i at staten tar for stor risiko i oljepolitikken, og er fornøyd med at Høyres landsmøte sier nei til å gjennomgå skattesystemet.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) er fornøyd med at et forslag om gjennomgang av skattesystemet for petroleumsnæringen falt på Høyres landsmøte.
  • NTB-Anne Marjatta Gøystdal og Johan Falnes
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Et mindretall i Høyres programkomité gikk inn for et krav om å evaluere skatte- og avgiftssystemet for petroleumsnæringen for å skjerme staten for økt risiko.

Men flertallet på landsmøtet ville det annerledes, og forslaget falt da dissensen kom opp til votering fredag. En viktig og riktig beslutning, mener Høyre-nestleder og olje- og energiminister Tina Bru.

– Vi mener det vi har ment alltid: At rammevilkårene er bra som de er i dag og at det gir en utvikling på sokkelen som vi er tjent med, sier hun til NTB.

Fornøyd med rammene

Sandra Bruflot var en av forslagsstillerne. Hun mener dagens system innebærer at staten bærer for høy risiko i stedet for at dette faller på selskapene.

– Vi skal ha politikk også for de skattebetalerne som ikke jobber i olje og gass. En gjennomgang for å forhindre at vi investerer i prosjekter som ikke vil være lønnsomme, burde være helt greit, sier Bruflot.

Bru er derimot uenig i premisset om at dagens system innebærer en økonomisk risiko.

– I tillegg er vi i en situasjon at vi har et midlertidig regime som gjelder. Da er det naturlig at vi skal tilbake til det gamle, sier hun.

Ja til LoVeSe

Landsmøtet slo også fast at Høyre fortsatt er for å konsekvensutrede for olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Unge Høyre fremmet et forslag om at dette burde strykes, men de fikk ikke landsmøtet med seg.

– Vi har ikke et vedtak eller standpunkt om at vi skal drive petroleumsaktivitet i disse områdene. Men vi har lenge ment og mener fortsatt at vi må konsekvensutrede for å vite, sier Bru.

Men hun vedgår delvis: Jo lenger tid det tar uten at konsekvensutredning finner sted, jo mindre sannsynlig er det at det vil skje.

– Ja, det er jo riktig. Det er mange partier som er imot og som har blokkert på hver sin side av streken. Men Høyre må vedta politikk for Høyre, sier hun.

Presiserte om elektrifisering

Elektrifisering av sokkelen ble også et tema på landsmøtet fredag. Det opprinnelige forslaget lød på at Høyre skulle «være en pådriver for elektrifisering av norsk sokkel». Men dette ble byttet ut med en tekst Høyre er for elektrifisering, men tar forbehold om å ta hensyn til kraftsituasjonen på land og hva tiltakene koster.

Dette er en ren presisering, og innebærer ingen svekkelse av politikken, understreker Bru. Hun viser til at mange stilte spørsmål ved hva det første forslaget og lurte på om det innebar en forsterkning.

– Da mener jeg det er riktig å konkretisere hva som ligger i det slik at man ikke får et bilde av at vi skal være pådriver – koste hva det koste vil, sier Bru.

– Utopi å tro på havvind

Mens både Arbeiderpartiet og SV gikk inn for at havvind skal stå sentralt i elektrifiseringen av sokkelen, var det ikke del av Høyres forslag.

– Nei, fordi vi forholder oss til virkeligheten, for å si det litt forenklet, sier Bru, som tilføyer at på sikt kommer havvind sikkert til å bli en del av løsningen.

Hun viser til at petroleumsnæringen selv tar mål av seg for et klimakutt på 40 prosent innen 2030, og et bredt flertall på Stortinget går inn for 50 prosent.

– Det er utopi å tro at det skal kunne gjøres med havvind. Du klarer ikke bygge fort nok, sier Bru.

Publisert