Vaksineoptimisme gir tro på sterkere krone

Den norske kronen har styrket seg markant de siste ukene, i takt med vaksinehåp og høyere oljepris. Håp om normalisering av økonomien kan gi enda sterkere krone fremover.

STERKERE KRONE: Kronekursen har styrket seg gjennom novembermåned, og vil trolig styrke seg noe også fremover, tror økonomer.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Bare i løpet av november har kronen styrket seg godt over fem prosent, slik at en euro nå koster 10,55 kroner sammenlignet med opp mot 11,20 i slutten av oktober, og over 13 på det svakeste i mars.

Det kan likevel se ut som det fortsatt er et stykke å gå til vi kommer ned på 9-tallet, som før coronakrisen.

– For en måned siden tenkte man at det kunne ta opp mot et helt år å få i gang vaksinering, nå er det kanskje snakk om noen uker. Det endrer dynamikken i markedet, sier sjefanalytiker i Nordea Markets, Ole Håkon Eek-Nielsen, til E24.

Han påpeker at kronen stort sett har styrket seg jevnt og trutt siden månedsskiftet, og at styrken har tiltatt den siste uken.

Hovedårsakene er høyere oljepris og et mer positivt aksjemarked, som begge er drevet av lovende nyheter om vaksineutvikling.

Sjefanalytiker i Nordea Markets Ole Håkon Eek-Nielsen.

Høyere oljepris

Oljeprisen har steget nær 30 prosent i november, og handles nå rundt 48 dollar per fat. Det er det høyeste siden før coronapandemien slo inn for fullt i begynnelsen av mars.

Med tegn til at økonomien tar seg opp, vil også oljeetterspørselen bli høyere. I tillegg har OPEC gått med på omfattende kutt for å bøte på det kraftige oljeprisfallet siden starten av 2020.

Høyere priser er positivt for Norges oljeinntekter, og dermed også for den overordnede økonomien.

– Man begynner å se tegn på at normaliseringen av aktiviteten kan komme litt tidligere enn man hadde fryktet, og det trekker nok oljeprisen litt. Det som skal til for å øke aktiviteten nå, er utrullingen av vaksinen, sier han.

For å komme opp på et mer normalt nivå på oljeprisen på rundt 60–65 dollar, tror Nordea-analytikeren vi må se et mye mer normalt aktivitetsnivå.

– Oljeprisen er ekstremt viktig for kronekursen fremover. Det er det altoverskyggende akkurat nå, sier han.

Kronekursen

– Kan se ti blank mot euro

På kort sikt venter Nordea Markets en ytterligere styrking til 10,40 mot euro og videre mot 10,30 til sommeren.

– Men det henger på oljeprisen. Vi er nå litt i tenkeboksen, og kronen kan styrke seg mer enn vi venter hvis oljeprisen stiger raskere.

– Med alle de vaksinenyhetene vi har fått nå er vi blitt usikre. Kanskje vi kan se en oljepris på 60 dollar allerede i første halvår neste år, og da er det ikke usannsynlig at vi kan se ti blank på kronen mot euro.

Valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets.

Lettelse etter USA-valget

Når det er optimisme i aksjemarkedene, tør investorene også å ta mer risiko. Det er viktig for kronen, som på global basis er en forholdsvis liten og dermed risikabel valuta.

Børsene i USA har satt nye rekorder denne måneden. Oslo Børs har også gjort det bra, med en oppgang på 14 prosent så langt i november.

– Hoveddriveren bak kronestyrkingen i november har vært bedringen i investorenes risikovilje, som skyldes to ting: bedringen i de globale vekstutsiktene som følge av de positive vaksinenyhetene, og lettelsen over utfallet i det amerikanske valget, som tross alt skapte mindre uro og usikkerhet enn mange nok fryktet, sier valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde til E24.

– Førstnevnte har vært viktigst, og har bidratt til oppgang i både oljeprisen og aksjemarkedet – begge deler er ting som gir sterkere krone, tilføyer hun.

Tror på 10,20 i løpet av ett år

Ettersom de positive vaksinenyhetene har fjernet noe av den verste usikkerheten, og begrenset nedsiderisikoen for de økonomiske utsiktene til neste år, tror også DNB Markets på videre kronestyrking.

– Hvor langt er vanskelig å si, men vi tror ikke kronen skal styrke seg til mer enn 10,20 mot euro i løpet av de neste 12 månedene, sier hun.

Torsdag har imidlertid kronen svekket seg noen øre mot euro fra dagen før.

– I dag er europeiske børser ned, og det er nok hovedgrunnen til at kronen svekker seg, men den «duete» beskjeden fra Riksbanken gir et ekstra dytt i samme retning.

Duete betyr her at man tror på at svakere økonomi som fordrer mer pengepolitisk støtte.

Den svenske sentralbanken (Riksbanken) holdt torsdag morgen renten uendret på null prosent, men utvidet støttekjøp av verdipapirer for å takle dystrere økonomiske utsikter.

Les også: (+) Norges Bank nærmer seg beslutning om digitale penger. Dette vet vi om prosessen så langt

Venter ikke store utslag fra norsk rentemøte

Hverken Nordea Markets eller DNB Markets tror på store kroneutslag etter desember-møtet til Norges Bank. Renten ventes fortsatt på rekordlave null prosent i lang tid fremover.

– Norges Banks rentemøte kan påvirke kronekursen dersom de signaliserer et sterkere ønske enn tidligere om å få opp rentene, noe som ikke er helt utenkelig gitt vaksinenyhetene og boligprisoppgangen, sier DNB Markets’ Borgen Gjerde.

– En sånn beskjed kan gi ekstra driv til kronen dersom stemningen i markedet holder seg god.

Norges Bank har tidligere signalisert mulighet for renteoppgang fra halvår 2022.

DNB Markets tror imidlertid ikke at Norges Bank vil signalisere at rentene skal mye opp, og dermed er det begrenset hvor mye det vil ha å si for kronekursen.

– Kronen er fortsatt så volatil at rentene her må være en god del høyere enn i andre deler av verden for at det skal være attraktivt for en utenlandsk investor å investere i kroner relativt til andre valutaer, sier Borgen Gjerde.

– Dermed forblir investorenes risikovilje det viktigste for kronen, og enhver mulig påvirkning fra Norges Bank kommer i baksetet.

Les også: (+) Biden kan få den svake dollaren Trump aldri fikkLes også: Sverige holder renten uendret på null, utvider støttekjøp
Publisert: