Prisveksten spiser opp hele lønnsveksten. Dermed får du ikke mer å rutte med i år.

Folk med vanlige lønninger vil øke månedslønnen med 1100–1300 kroner i år. Men prisveksten tar alt og litt til for svært mange.

NHO-sjefen Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik ble langt på overtid søndag enige om en vekst i lønnsrammen på 2,7 prosent i år. Nå gjenstår lokale forhandlinger.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Søndag kom lønnsoppgjøret for 190.000 arbeidstagere i havn etter megling på overtid. I all hovedsak omfatter oppgjøret arbeidere i industrien, hotell/restaurant og transport som jobber i NHO-bedrifter.

Rammen for oppgjøret viser en vekst i årslønnen i industrien på 2,7 prosent i år. Dette er et gjennomsnitt for alle som omfattes. Denne rammen er satt på papiret i et notat NHO utarbeider etter alle lønnsoppgjør «i forståelse med LO».

Denne rammen består av tre deler:

  • Sentrale tillegg avtalt søndag: Dette er antatt å utgjøre 0,7 prosentenheter av rammen for industriarbeidere.
  • Lønnsoverheng fra i fjor: Dette er antatt å bidra til rammen med 1,0 prosentenheter for industriarbeidere og 1,5 prosentenheter for i funksjonærene i industrien.
  • Antatte lokale tillegg gitt ute på arbeidsplassene i lokale forhandlinger senere i år gir resten av lønnsveksten opp til rammen. For industriarbeidere betyr dette 1,0 prosentenheter.

Overhenget viser effekten på lønnsveksten av at tillegg gitt for deler av fjoråret virker for hele 2021. Sagt på en annen måte: Overhenget viser lønnsveksten fra i fjor til i år ved å videreføre lønnen ved årsskiftet inn i 2021.

Les også

Unio vil kreve mer i lønnsvekst

Les også

Slik rammet koronaen norske folks økonomi

Sentrale tillegg betyr bare litt

Partene ble søndag enige om to sentralt avtalte lønnstillegg:

  • 2,25 kroner pr. time for alle fra 1. april. Dette betyr en økning i årslønnen for i år på knapt 3300 kroner for alle.
  • Ytterligere 1 krone pr. time fra 1. april til nærmere definerte grupper med årslønn lavere enn omtrent 450.000 kroner. Dette betyr en økning i årslønnen i 2021 på knapt 1500 kroner for de lavtlønte. De utgjør mindre enn 10 prosent av dem det ble forhandlet for i helgen.

Det er her regnet med 1950 arbeidstimer pr. år.

Les også

Kraftig økt overskudd i industrien. Men NHO vil ikke dele i lønnsoppgjøret.

Les også

Lærerstanden koker over NHOs lønnsutspill

Fire eksempler for 2021

Hva betyr så dette for veksten i årslønn i kroner og øre fra i fjor til i år?

Her er fire eksempler, litt avrundet. Eksemplene er basert de sentrale tilleggene fra 1. april og gitt at overhenget er 1 prosent og lønnsglidningen 1 prosent i år på alle de valgt lønnsnivåene:

  • En lavtlønnet som tjente 400.000 kroner i fjor, vil tjene 412.800 i år. Vedkommende får glede av lavlønnstillegget. Det betyr en lønnsvekst på drøyt 1050 kroner i gjennomsnitt pr. måned i år.
  • En industriarbeider som tjente 500.000 kroner i fjor, vil få 513.300 kroner i år, altså økt gjennomsnittlig månedslønn på 1100 kroner.
  • En industriarbeider som tjente 650.000 kroner i fjor, vil få en årslønn på 666.300 kroner i år. Det betyr økt gjennomsnittlig månedslønn på 1350 koner i år.
  • Den som tjente 800.000 kroner i fjor vil tjene 819.300 kroner i år. Det er i gjennomsnitt 1600 kroner i økt månedslønn i hele 2021.

Det er gitt sentrale tillegg i kronebeløp. Dermed blir den prosentvise lønnsveksten i eksemplene mindre jo høyere lønnen her.

Gjennomsnittlig lønn for industriarbeidere i NHO var 506.600 i fjor.

Ifølge teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) var gjennomsnittlig årslønn for alle lønnstagere 593.500 kroner i fjor. Gitt de samme forutsetningene som over vil en lønnstager med en slik lønn øke årslønnen med drøyt 15.000 kroner i år. Det tilsvarer drøyt 1250 kroner pr. måned.

Svekket kjøpekraft

Når alt dette blir oppsummert, anslår partene at veksten i gjennomsnittlig årslønn i industrien blir 2,7 prosent i år. NHO gikk inn i oppgjøret med et «tilbud» på 2,2 prosent lønnsvekst. LO krevde 2,8 prosent

Etter tradisjon og normer skal dette også være rammen for de andre lønnsoppgjørene som følger utover våren.

Til slutt går det an å ta hensyn til antatt prisvekst i år. Dette gir et anslag på veksten i kjøpekraften i år. TBU anslår prisveksten til 2,8 prosent.

Partene har altså avtalt at lønnstagerne som gruppe skal få litt redusert kjøpekraft i år. Trolig er en slik avtale aldri inngått før.

Publisert: