Tilsyn gir pålegg til Equinor etter Castberg-gransking: – Har identifisert alvorlige brudd på regelverket

Petroleumstilsynet har identifisert alvorlige brudd på regelverket etter en gransking av sveiseproblemene på Johan Castberg-prosjektet. Equinor pålegges å gjennomgå systemene sine.

Slik skal produksjonsskipet på Johan Castberg-feltet i Barentshavet se ut. Prosjektet har slitt med sveiseproblemer under byggingen i Singapore.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

I første halvdel av 2020 fikk Petroleumstilsynet (Ptil) beskjed om sveiseproblemer på produksjonsskipet til Johan Castberg-feltet, som er under bygging hos Sembcorp Marine i Singapore.

Tilsynet fikk også vite om feil i et analyseprogram fra DNV som ble brukt til å beregne påkjenningene på skipets skrog, såkalt utmatting.

Skipet skal produsere olje fra Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Petroleumstilsynet besluttet i fjor å granske årsakene til feilene, og hvorfor prosjektorganisasjonen ikke avdekket dem tidligere.

Nå er granskingen ferdig, og den påviste alvorlige regelbrudd. Ptil pålegger Equinor å gå gjennom sine systemer for å avdekke risiko i kritiske leveranser. Equinor skal også gå gjennom sin oppfølging av leverandører.

«Granskingen har identifisert alvorlige brudd på regelverket og vi har nå gitt pålegg til Equinor,» skriver Ptil i en melding.

Pålegget skal være etterkommet innen 1. oktober i år.

Påpeker flere avvik

I en fersk granskingsrapport påpeker Petroleumstilsynet flere avvik i Castberg-prosjektet:

  • Det er mangler ved risikostyringen under fabrikasjonen: Granskingen viser at utfordringer ble påvist tidlig, men ikke løst, og alvorlighetsgraden økte etter hvert.
  • Skrog- og boligkvarterprosjektet i Castberg-prosjektet fikk ikke nok ressurser til å utføre planlagte aktiviteter. Oppfølgingen har vært mangelfull.
  • Equinor har ikke sikret at kontraktøren har kompetanse til å utføre det arbeidet de er satt til å gjøre på en forsvarlig måte, og ikke gjort tiltak tilstrekkelig tidlig for å korrigere manglene.
  • Equinor har i liten grad benyttet erfaring fra egen og andres virksomhet for å sikre tilstrekkelig bemanning og samlet kompetanse for egen oppfølging av kontraktøren. Verftet har særlig drevet med skipsreparasjon, og erfaringer tyder ifølge Ptil på behov for ekstra ressurser for å kompensere for mangler ved verftets kvalitetskontroll.

Tilsynet påpeker også to forbedringspunkter:

  • Equinor har ikke informert rettighetshavere tilstrekkelig tidlig slik at de kan
    gjennomføre sine forpliktelser. Partnerne i feltet er Vår Energi og statlige Petoro.
  • Tilsynet påpeker at Equinor observerte et uventet stort avvik i resultater fra forenklet utmattingsberegning og stokastisk utmattingsanalyse, men ikke fulgte dette godt nok opp med verftet.

– Oppmerksomme på kostnader

På en pressekonferanse tirsdag forklarte tilsynsdirektør Ingvill Hagesæther i Ptil hva de pålegger Equinor.

– De skal gjennomgå sine systemer og iverksette tiltak, sier Hagesæther.

Hun fikk også spørsmål om Equinors omfattende kostnadskutt de siste årene, og om dette kan ha fått følger for sikkerheten i Castberg-prosjektet.

– Det er ikke tvil om at Equinor har vært oppmerksomme på kostnader, og det er også naturlig. Vi har ingen tro på at de ønsket eller ønsker at det skulle gå på bekostning av sikkerheten på Johan Castberg, sier Hagesæther.

Hun sier at Equinor nå gjør det som er nødvendig frem til ferdigstilling, og at Ptil heller ikke er ferdig med oppfølgingen. Equinor vil måtte svare på en rekke spørsmål før selskapet får samtykke til å sette Castberg i drift, påpeker hun.

– Det Equinor må gjøre nå er å gjøre innretningen ferdig, og så må de dokumentere for oss at den er ferdig. Og så vil vi stille ganske mange spørsmål før vi føler oss klar til å gi det samtykket, sier tilsynsdirektøren.

Tilsyn bekymret for sveisefeil og utmatting: Fant flere avvik på Johan Castberg-skipet

Omfattende sveiseproblemer

Ptil påpeker at det vil være tidkrevende for Equinor å fikse produksjonsskipet i etterkant av feilene.

«Omfanget av sveiser som må repareres er stort og analyseprogramfeilen vil også medføre omfattende reanalyser og etterfølgende reparasjonsarbeid.», skriver Ptil.

«Utbedringsarbeidet knyttet til sveise- og utmattingsanalysefeil medfører en usikkerhet knyttet til skrogets integritet i feltets levetid, som må håndteres med tiltak i ferdigstilling, klargjøring for drift og i drift av innretningen», skriver de.

Intern Equinor-gransking av Johan Castberg-skipet: – Burde ha avdekket omfanget av sveisefeil tidligere

– Lavere konstruksjonspålitelighet

Ptil påpekte også flere avvik ved Castberg-prosjektet etter et tilsyn tidligere i år. Tilsynet sa da at Castberg ventes å ha mer sveisefeil enn andre tilsvarende innretninger, tross omfattende ekstra ultralydundersøkelser av sveisene.

Equinor gjør nå et omfattende arbeid for å kartlegge og fikse sveiseproblemene, men tilsynet påpeker at dette ikke vil kunne kompensere for mangelfull sveisekompetanse.

«Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre 100 % inspeksjon av alle sveiser, og det er ikke teknisk mulig å oppnå 100 % pålitelighet for at inspeksjon avdekker alle defekter som måtte være til stede», skriver Ptil.

«Detaljer og områder, utilgjengelig for inspeksjon og reparasjon, vil ha lavere konstruksjonspålitelighet enn hva som hadde vært tilfelle om sveisingen hadde vært utført av kompetent personell», skriver tilsynet.

– Det som er viktig at de nå gjør det de kan før de setter innretningen i drift. Og så må de vite om de feilene de har igjen, de utfordringene og de svakhetene de har. Og så må de følge opp med økt inspeksjon, økt vedlikehold, på de områdene, sånn at totalen blir sikker, sier Hagesæther.

Taper penger

Utsettelsen av driftsstarten gjør at staten, Equinor og selskapets partnere taper penger, påpeker Ptil.

«Prosjektet er forsinket med om lag ett år og legger nå til grunn driftsstart i fjerde kvartal 2023 med tilhørende reduksjon i nåverdi for Equinor, øvrige rettighetshavere og den norske stat, som følge av forsinket inntjening», skriver tilsynet.

I høst ble det kjent at Castberg-feltet blir 3,36 milliarder kroner dyrere enn ventet.

NB! Tidligere opplyste E24 ved en feil at en Equinor-nedskrivning i første kvartal var knyttet til Castberg. Den nedskrivningen gjaldt imidlertid feltet Martin Linge, ifølge Upstream. Saken er endret 4. juni kl. 17.11.

SV alene om å spørre om oljesikkerhet: – Det har vært helt tyst

– Skadepotensialet er enormt

Miljøstiftelsen Bellona var tidlig ute med å varsle Petroleumstilsynet og regjeringen om sveiseproblemer og programvarefeil, og sendte til sammen tre varslingsbrev høsten 2020.

Bellona-leder Frederic Hauge mener at Ptils rapport bekrefter Bellonas funn. Han er bekymret for uhell med Castberg, som kan lagre én million fat olje.

– Skadepotensialet er enormt om det skulle oppstå en uønsket hendelse. I Barentshavet vil produksjonsskipet kunne støte på is, polare lavtrykk og tjukk tåke, sier Hauge.

– Det er avgjørende at dette produksjonsskipet kan motstå de belastninger som det vil møte i Barentshavet. Her har Equinor igjen undervurdert kompleksiteten og overvurdert egne evner, som i USA-skandalen, sier Hauge.

Ønsker sjekk av alle sveiser

Hauge frykter at problemene på Castberg ikke ville ha kommet frem uten Bellonas varslinger.

– Det er vi som har avslørt det, og som fikk ut referatene som ikke engang ble journalført av Petroleumstilsynet, sier Hauge.

Han er kritisk til at Equinor ikke pålegges å sjekke alle sveiser på Castberg-skipet, også de som ikke er lett tilgjengelige.

– Nå får vi en plattform som både får kostnadsoverskridelser og en svekket integritet over levetiden. Det vil lede til flere produksjonsstanser for blant annet inspeksjoner, vedlikehold og reparasjoner. Jeg lurer på hva produksjonskostnaden blir nå, sier han.

Tilsyn gransker Castberg-utbyggingen: – Fortsatt et robust og godt prosjektCastberg-saken: – Equinor skylder på pandemienEquinor om Castberg-sveisere: - Har ikke levert godt nokEquinor inn på teppet: Spesielt to negative forhold er avdekket under byggingen av Castberg-skipetBellona-Hauge om Castberg: Frykter alvorlige konstruksjonsfeilGigantskipet på Johan Castberg-feltet er forsinket
Publisert: