Regjeringen: Inngår historisk frihandelsavtale med Storbritannia

Erna Solberg bekrefter at regjeringen har forhandlet frem en ny frihandelsavtale mellom Norge og Storbritannia.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Frihandelsavtalen mellom Norges regjering og Storbritannia er ferdigstilt, ifølge regjeringen.

«Avtalen innebærer en videreføring av alle tidligere tollpreferanser for sjømat og forbedret markedsadgang for hvitfisk, reker og flere andre produkter», skriver Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i en pressemelding.

– Britiske bedrifter og investorer har foretatt direkte investering for over 100 milliarder kroner i Norge. Ved å sikre denne avtalen sørger vi for at Norge fortsatt er et land som er attraktivt å investere og drive virksomhet i, sier næringsminister Iselin Nybø (V) under fredagens pressekonferanse.

Ifølge regjeringen gir den nye frihandelsavtalen et viktig rammeverk for å «støtte opp under og videreutvikle et økonomisk samarbeid» til en samlet verdi av over 500 milliarder kroner.

Les også

Fjerner hotellkarantene for flere land: Fra disse landene kan du gå i hjemmekarantene

Fisk og sjømat sentralt

Forhandlinger har foregått siden sist sommer, og konfliktlinjene har blant annet dreid seg om import av landbruksvarer som kjøtt og ost til Norge, og eksport av fisk til Storbritannia.

Spesielt fiskerinæringen har ønsket seg markedstilgang til det britiske markedet. Norge har gått inn i forhandlingene med et offisielt mål om full frihandel med sjømat.

«Storbritannia er et viktig marked for norsk sjømatnæring. Avtalen sikrer at tollsatser og tollfrie kvoter som norske eksportører hadde tilgang til før Storbritannia forlot EU, videreføres», opplyser regjeringen.

Det er imidlertid ikke like lystig stemning å spore hos administerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

– Regjeringen gikk inn i disse forhandlingene med en klar ambisjon om å styrke norske sjømatinteresser. Det har de ikke lykkes med. Det vi står igjen med er en tapt mulighet, sier han til E24.

Ystmark reagerer på at det fortsatt er høye tollsatser på bearbeidet sjømat.

– Da sier vi også fra oss en mulighet her til økt eksport av høyt bearbeidede sjømatprodukter, og utbyggingen av nye lønnsomme arbeidsplasser langs den norske kysten.

Reker og hvit fisk

Avtalen innebærer ifølge næringsdepartementet en forbedring for blant annet fryste pillede reker. 1. januar 2023 blir det nulltoll for dette produktet. Frem til da vil Norge ha tilgang til en tollfri kvote i en nedtrappingsperiode.

– For rekeindustrien på Senja og landindustrien i Nord-Norge vil dette få stor betydning. Avtalen bidrar til økt forutsigbarhet for handelen med sjømat til et av våre viktigste eksportmarkeder, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Utover dette melder regjeringen at Norge har oppnådd nulltoll for fryst filet av makrell, hyse, sei og andre hvitfiskarter.

I 2019 var Storbritannia vårt femte viktigste eksportmarked for fisk, etter Polen, Danmark, Frankrike og USA, ifølge SSB.

Britene la under forhandlingene frem offensive krav om økt tilgang til eksport av britiske landbruksvarer til Norge.

Erstatter «nødavtale»

Den nye frihandelsavtalen skal erstatte en midlertidig vareavtale som trådte i kraft ved nyttår. Denne såkalte nødavtalen sikrer tollfri handel med industrivarer. Dette tas det for gitt at vil bli videreført – noe regjeringen oppgir fredag.

Nødavtalen har derimot manglet ordninger for tjenestehandel og investeringer.

Her har det vært ventet at Norge nå vil få et avtaleverk på plass med Storbritannia som minner om det Storbritannia og EU ble enige om i desember.

Regjeringen oppgir at den nye avtalen omfatter både handel med tjenester og investeringer i og på tvers av landegrensene.

Fri bevegelse av personer er det likevel slutt på etter Storbritannias exit fra EU og EØS.

Det betyr etter alt å dømme at nordmenn vil måtte søke oppholdstillatelse for å kunne utføre tjenester i Storbritannia. I beste fall kan den nye avtalen sikre forenklinger i papirarbeidet.

– Norske statsborgere som ønsker å etablere lokal virksomhet i Storbritannia kan oppholde seg inntil tre måneder for å gjennomføre en slik lokal etablering. Samme varighet gjelder overfor samme personkategori fra Storbritannia som vil etablere seg i Norge, opplyser regjeringen.

Det har også vært håp om en større åpning for gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og studier, slik at diplomer er gyldige i begge land.

Halvt år på overtid

Frihandelsavtalen må på plass som følge av at Storbritannia gikk ut av EU ved nyttår, og det siste året har Norge kun hatt en midlertidig vareavtale mens forhandlingene har pågått.

Næringsminister Nybø hadde opprinnelig som mål å få avtalen på plass allerede i oktober i fjor, men knallhard tautrekking om landbruk har stått i veien for enighet.

Selv om regjeringen nå har blitt enige med britene er statsråden klar på at «en frihandelsavtale aldri vil kunne erstatte EØS-avtalen».

– Det er fortsatt problemstillinger som vi må løse fortløpende. Men «we can work it out», sier Nybø.

Les også

Norge enig med Storbritannia og EU om fiskeriavtaler

Næringsminister Iselin Nybø

Venter godkjennelse fra Stortinget

Lovendringene om frihandelsavtalen med Storbritannia skal nå videre fra regjeringen til Stortinget. Der må den få flertall før den kan godkjennes.

Det legger tidspress på politikerne siden vårsesjonen er over om to uker. Det gjør at sesjonen potensielt må forlenges for å få ferdig frihandelsavtalen før sommeren.

– Vi vet at dette er kort tid. Samtidig har det ikke vært mulig å komme til enighet før vi så konturene av noe vi kunne komme til enighet om, sier statsminister Erna Solberg på fredagens pressekonferanse.

NHO-direktør Ole Erik Almlid har advart Stortinget mot å ta ferie før den nye avtalen er på plass. Han håpet på en større markedsadgang for sjømatnæringen.

– Det sagt så har vi en avtale som vi i helhet er fornøyd med, så jeg håper Stortinget stemmer dette jeg gjennom. Mange bedrifter i EU har hatt et konkurransefortrinn foran norske bedrifter under forhandlingene, så vi trenger en frihandelsavtale nå.

Storbritannia er Norges største handelspartner etter EU.

Statsminister Erna Solberg og Storbritannias statsminister Boris Johnson før NATO-toppmøte i Watford utenfor London. Få dager senere går Storbritannia ut av EU.
Publisert: