Salmar vil kjøpe NTS i avtale verdt 15,1 milliarder kroner

Nok en laksegigant kaster seg inn i kampen om NTS. Mowi melder samtidig at de trekker sitt bud på selskapet.

Publisert: Publisert:

Salmar vil legge inn et frivillig tilbud på å kjøpe alle aksjene i laksekonsernet NTS.

Tilbudet verdsetter NTS til 15,1 milliarder kroner.

Budet fra Salmar innebærer at selskapet betaler 24 kroner i kontanter per aksje i NTS, i tillegg til at NTS-aksjonærene vil få 0,143241 Salmar-aksje per NTS-aksje de eier.

Salmar har sikret seg forhåndsaksepter for budet fra aksjonærer som eier rundt 23,6 prosent av aksjene i NTS. I tillegg har aksjonærer som eier rundt 26,5 prosent av aksjene gitt støtte til budet. Budet vil kreve at Salmar får kjøpe minst 50 prosent av aksjene i NTS.

Tidligere har Mowi varslet et bud på 13,8 milliarder kroner. Kort tid etter at Salmar meldte om sin intensjon om å legge inn bud, valgte Mowi å trekke budet sitt. Årsaken til at budet trekkes er at Mowi tidligere har varslet at en av betingelsene for budet var at det ikke skulle komme et konkurrerende bud med høyere tilbudspris.

Ser «store synergier»

I tillegg til Salmar og NTS ble både Norway Royal Salmon, Frøy og Arctic Fish handelsstanset i påvente av meldingen om budet.

NTS-aksjen endte til slutt dagen opp 5,24 prosent til 120,50 kroner, noe som er 50 øre over verdsettelsen Salmar gir i sitt foreslåtte bud.

Salmar mener at en sammenslåing med NTS vil gjøre det mulig å «realisere store synergier fra en mer effektiv utnyttelse av partenes felles ressurser».

Selskapet trekker blant annet frem en forbedret kapasitetsutnyttelse av maksimalt tillatt biomasse (MTB) og lokalitetsporteføljen, i tillegg trekkes det frem at sammenslåingen vil gi bedre tilgang til kunder over hele verden og at den vil kunne forsterke kompetansebasen og produksjonskapasiteten.

«Utover det som er kommentert i selve meldingen vi sendte ut, så vil vi komme med ytterligere kommentarer på vår kvartalspresentasjon på fredag», skriver Salmars investorkontakt Håkon Husby på vegne av konsernsjef Gustav Witzøe i en e-post til E24.

Dramatisk generalforsamling

Det har vært dramatiske uker internt i NTS styre de siste ukene. I slutten av januar fremmet en gruppe aksjonæropprørere et forslag om å kaste storeier Helge Gåsø og sønnen Anders Gåsø ut av styret, angivelig for å «forbedre eierstyringen» i selskapet. Gåsø-familien eier 37 prosent av aksjene i selskapet.

Forslaget ble nedstemt på generalforsamlingen da en av opprørerne byttet side i siste liten.

Det fremstår ikke klart hva årsaken til uroen er. Gåsø har tidligere uttalt at han frykter opprørerne vil sikre seg kontroll for å selge NTS’ aksjer i børsnoterte Norway Royal Salmon (NRS), som de i dag eier 68 prosent av.

Tidligere har det vært varslet planer om å slå sammen NRS med NTS’ heleide Salmonor.

Aksjonærgruppen på sin side mener opprøret handler om at de frykter å bli «innelåst i en aksje uten likviditet og med økende usikkerhet rundt likebehandling av aksjonærene». Dermed mener de NTS trenger et nytt styre.

Publisert: